Nadira Saab is bijzonder hoogleraar bij Universiteit Leiden en strategisch adviseur bij Kennisnet. Haar expertise is e-didactiek. Ze kijkt bijvoorbeeld naar professionalisering van leraren op ict-vlak en vraagt zich af hoe leraren ict kunnen gebruiken in hun didactiek. 

Nadira Saab kijkt glimlachend in de camera. Op de achtergrond zijn portretten te zien.
Nadira Saab: ‘Leerlingen moet bij thuisonderwijs niet het gevoel hebben dat ze naar een tv-scherm kijken.’

Brede interesse

Daarnaast heeft Saab een brede interesse in de rol van ict in het onderwijs: “Ik verbind graag de wetenschappelijke inzichten aan de praktijk. Wat weten we al wel, wat weten we nog niet en wat moeten we verder onderzoeken?”

Méér online onderwijs

“Er is een groep leerlingen in het voortgezet onderwijs die best méér online onderwijs wil. Althans, meer dan de tijd voorafgaand aan corona. Ze geven daarbij wel een aantal voorwaarden aan, zoals duidelijke structuur in de les en meer afstemming tussen leraren. En de hoeveelheid online lessen tijdens de eerste lockdown vonden ze wel écht te veel.”

Monitor hybride onderwijs 

Saab houdt zich bij Kennisnet bezig met de Monitor hybride onderwijs. In de monitor van Kennisnet en de PO-Raad wordt onderzocht hoe scholen invulling geven aan onderwijs op afstand. Bij verschillende onderwijstypen. 

Het eerste rapport over de resultaten in het basisonderwijs is gepubliceerd. Een verdiepend rapport met mogelijke verklaringen voor deze bevindingen verschijnt in februari 2021. Ook de resultaten voor het voortgezet onderwijs komen in 2021 naar buiten.

Thuisonderwijs meisje achter een laptop
Nadira Saab: ‘We hebben in korte tijd al zo’n 70 wetenschappelijke publicaties gevonden over corona en de gevolgen voor het onderwijs. En er komen er nog veel meer aan.’

Corona: veel onderzoek in korte tijd

“In de afgelopen periode is er veel onderzoek gedaan naar corona en de gevolgen voor het onderwijs. Ondanks de – voor wetenschappelijk onderzoek – korte periode hebben we al zo’n 70 publicaties gevonden over dit onderwerp. Dat is bijzonder als je bedenkt dat het even duurt voordat een wetenschappelijk onderzoek daadwerkelijk gepubliceerd is. En er komen er nog veel meer aan.”

“Uit die 70 onderzoeken, nationale en internationale publicaties, hebben we er een aantal geselecteerd. We hebben gekeken naar afstandsonderwijs vanuit verschillende rollen: wat betekent het voor een leerling, voor een leraar, voor de ouders en voor de schoolleiding? Dat wordt allemaal onderzocht nu en daarover kunnen we een aantal interessante resultaten delen.” 

Hybride virtueel onderwijs 

Saab onderzoekt al jaren hoe hybride virtueel onderwijs het beste ingericht kan worden. Maar dat deed ze tot nu toe bij een specifieke doelgroep, namelijk chronisch zieke kinderen: “Deze leerlingen zijn gewend om de lessen flexibel te volgen: of vanuit huis, of vanuit school, of beide. Daar kunnen we nu, in de huidige coronatijd in het reguliere onderwijs, lessen uit trekken. Zorg bijvoorbeeld voor interactie met de leerling thuis. Het is van belang dat leerlingen thuis niet het gevoel krijgen dat ze naar een tv-scherm kijken. Zo ervaren verschillende leerlingen dat. Het is echt belangrijk dat een leraar interactie op gang brengt. Pas dan wordt een leerling actief betrokken bij de les.”

“Maar iedere situatie is verschillend. We kunnen onderzoek onder chronisch zieke kinderen natuurlijk niet 1-op-1 doorvertalen naar het reguliere onderwijs. Er zijn adviezen te geven over e-didactiek, maar een aantal dingen weten we nog niet goed of niet goed genoeg.” 

“Daarom kijken we nu dus heel goed naar al die resultaten uit verschillende onderzoeken. Op basis daarvan bepalen we waar meer onderzoek nodig is én wat we daarvan zelf willen onderzoeken. Bijvoorbeeld het ondersteunen van ouders: hoe kunnen scholen ouders helpen bij het geven van thuisonderwijs zodat alle kinderen thuis goed onderwijs kunnen genieten?”

Lees meer

Bekijk de eerste resultaten van de Monitor hybride onderwijs voor het primair onderwijs

Lees het artikel ‘Bijzonder hoogleraar Nadira Saab nieuwe strategisch adviseur onderzoek bij Kennisnet’

Nadira Saab sprak op OnderwijsInzicht 2021. Lees het verslag van dit online congres

Deel deze pagina: Goed afstandsonderwijs: ‘Zorg voor interactie’

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail