Meteen naar de content
 • Tips
 • |
 • Beleid en organisatie
 • |
 • po
 • vo
 • mbo

5 tips voor het integreren van ict-bekwaamheid in het hr-beleid

Hoe zorgen we dat leerkrachten structureel de ruimte krijgen om te werken aan hun ict-bekwaamheid? Een belangrijke sleutel daarvoor is het inbedden van ict-bekwaamheid in de hr-strategie, de hr-cyclus en het professionaliseringsbeleid. Maar hoe pak je dat aan? Hr-manager Helma Sjamaar-Dupuis, die besturen adviseert over strategisch hr-beleid, geeft vijf tips voor de integratie van ict-bekwaamheid van de leraar in de hr-strategie.

Harriët Leget

Door Harriët Leget

7 maart 2022
3 minuten lezen

Helma Sjamaar-Dupuis begon haar loopbaan ooit als beheerder software & implementatie, groeide door naar informatiemanager op een roc, werd bestuurssecretaris en maakte een overstap naar de functie van manager personeel en organisatie bij schoolbestuur ZAAM. Sinds een aantal jaren adviseert ze besturen als interim hr-manager over strategisch hr-beleid. Hieronder deelt ze haar tips om te komen tot integratie van ict-bekwaamheid van de leraar in de hr-strategie, de hr-cyclus en het professionaliseringsbeleid.

1. Prioriteren en doelen opstellen

 • Bepaal. Wanneer zijn we tevreden over hoe de professionalisering en ict inhoud en vorm krijgt binnen het bestuur?
 • Bedenk. We hebben een aantal aandachtspunten waar wij iets mee moeten. Wat willen we precies bereiken? Wat gaan we dan doen?
 • Bekijk. Welke middelen en budgetten zijn voor professionalisering van ict-bekwaamheid beschikbaar gesteld? Als je iets prioriteit geeft, moeten daar middelen, tijd en budget tegenover staan. 

2. Creëer een open feedbackcultuur

 • Bespreek in het team. Hoe ziet ons jaarplan eruit? Welke formatie, welke mensen en talenten hebben we nodig? Welke ontwikkelingen zien we? Wie wil iets nieuws leren en wie wil hetzelfde blijven doen omdat de omstandigheden daarom vragen? Wat heeft iemand nodig om dat te kunnen doen en plezier te houden in het werk? 
 • Blijf je als leidinggevende ontwikkelen in gespreksvoering. Een onvoldaan gevoel na afloop van een gesprek kost veel energie, ook bij de medewerker. Integreer in de gesprekken feedback (terugblikken) en feedforward (vooruitkijken). 

360 graden-feedback kan helpen als instrument om het functioneren van een medewerker in zijn totaliteit te meten. De medewerker verzamelt zelf feedback van collega’s en reflecteert op het eigen handelen en denken over de inzet van ict in het onderwijs.

3. Wees gericht bezig met de teamsamenstelling

 • Start met werving en selectie (juiste mensen in de bus), en wees daarbij alert op de teamsamenstelling.
 • Neem binnen de functiebeschrijvingen van de teamleden aspecten van ict-bekwaamheid mee. 
 • Zorg voor kartrekkers op het gebied van digitale vaardigheid en het gebruik van ict in de les. 
 • Betrek het team bij het in kaart brengen van talenten en kwaliteiten binnen het team (welke ambassadeurs en kartrekkers zijn er al?). 
 • Stimuleer medewerkers uitdagende doelstellingen te formuleren op het terrein van ict.

4. Ondersteun en faciliteer de leidinggevenden 

 • De schoolleider of leidinggevende bepaalt samen met de leraar welke ict-onderwerpen aan bod komen. Gaan we in op onderwijskundige speerpunten of staan digitale basisvaardigheden centraal? 
 • Gebruik lesobservaties om in de gesprekscyclus te bespreken hoe ict op een doordachte of vanzelfsprekende manier wordt ingezet bij het leren en lesgeven. Welke strategische hr-punten (zoals digitalisering, inzet van ict) nemen we hierin mee?

5. Zet in op leren met elkaar

 • Bouw voort op bestaand onderzoek, theoretische verdieping en aanpak.
 • Focus op het leren van elkaar op de werkvloer.

Professionalisering ict-bekwaamheid

Dit artikel is onderdeel van de ‘Handreiking professionalisering ict-bekwaamheid’. Met behulp van achtergrondartikelen, praktijkvoorbeelden, overzichten en tools kun je hiermee in jouw school het goede gesprek voeren over de ict-bekwaamheid van de leraar.

De onderwerpen waarover wij publiceren