Doorgaan naar hoofdinhoud

Professionalisering leraar

Technologie kan het onderwijs verrijken en leerlingen motiveren als leraren ict deskundig inzetten. Hoe kun je de ict-bekwaamheid van leraren vergroten? Dat is geen vraag voor de leraar alleen. Als ook de ict-coördinator, schoolleider, bestuurder en stafmedewerker hun rol nemen en de leraar ondersteunen bij diens professionalisering, kom je tot beter onderwijs.

Uitleg en achtergrond

Aan de slag

Leergemeenschap helpt leraren bij professionalisering digitale geletterdheid

  • Stappenplan
  • Professionalisering leraar
  • po
  • vo
  • mbo

In een professionele leergemeenschap krijgen leraren ruimte om praktijkvragen te stellen, ervaringen te delen, en die met elkaar te onderzoeken. Daardoor voelen ze zich gesteund. Dit leidt vaak tot nieuwe producten voor collega’s en minder ‘taakeenzaamheid’. Ook op het gebied van digitale geletterdheid werkt zo’n samenwerking goed. Hoe kun je zelf aan de slag met een leergemeenschap? Dit stappenplan helpt je op weg.

Werken aan ict-bekwaamheid van leraren met leerKRACHT

  • Stappenplan
  • Professionalisering leraar
  • po
  • vo

Hoe krijg je een lerende professionele cultuur op school waarin mensen zich willen en kunnen ontwikkelen? De leerKRACHT-methodiek kan hier in korte tijd voor zorgen.

Tools

Ambitiewijzer

Met de ambitiewijzer heb je een instrument in handen dat je kan helpen bij het beschrijven van de benodigde stappen om nieuwe, innovatieve ideeën door te voeren in de schoolontwikkeling.

Logo van de tool Ambitiewijzer

Innovatieversneller

Innoveren moet je leren. Hoe bepaal je het beste idee, zet je dat om naar een succesvol project en borg je de resultaten in de school? Deze tools helpen je hierbij.

Logo van de tool Innovatieversneller

Teamopdrachten digitale geletterdheid

Met de praktische opdrachten van ‘Teamwerk digitale geletterdheid’ zet je in een uurtje de volgende stap op het gebied van digitale geletterdheid.

Logo van de tool Teamopdrachten digitale geletterdheid

Uit de praktijk

Inzicht uit onderzoek

Trends en opinie

De onderwerpen waarover wij publiceren