Zaken doen met Kennisnet? Hieronder vindt u relevante informatie.

Algemene inkoopvoorwaarden

In de algemene inkoopvoorwaarden worden de voorwaarden voor het leveren van producten en diensten aan Stichting Kennisnet beschreven.

Algemene gebruiksvoorwaarden diensten Kennisnet

In de algemene gebruiksvoorwaarden diensten Kennisnet worden de voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op het gebruik van een dienst van Kennisnet.

Algemene leveringsvoorwaarden

In de algemene leveringsvoorwaarden worden de voorwaarden voor het leveren van producten en diensten door Kennisnet aan derden beschreven.

Statuten

In de statuten wordt de oprichting van Stichting Kennisnet beschreven, waaronder doel en werkwijze en de oprichtende partijen.

Handvest

De bepalingen in het handvest betreffen de door het ministerie vastgestelde gedragsregels die Stichting Kennisnet hanteert.

Service Level Specificatie

Bekijk de Service Level Specificatie