Daarnaast werken we samen met publieke en private partijen, allemaal met als doel om ict te laten werken voor het onderwijs. Kennisnet brengt expertise in, voert projecten uit en realiseert de benodigde publieke (technische) diensten en voorzieningen. Zo versterken we elkaar. 

Meer maatwerk in het onderwijs 

Een mooi voorbeeld is het project 'Beter en slimmer leren met ict' (samen met de PO-Raad) waarin gepersonaliseerd leren met ict in het primair onderwijs centraal staat. Dat project is onderdeel van het 'Doorbraakproject Onderwijs & ICT' waarin we participeren. We doorbreken belemmeringen en blokkades en zorgen voor een integrale en betaalbare aanpak voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Zodat scholen hun eigen keuzes kunnen maken in het bieden van maatwerk met ict.

Om publiek-private samenwerking te bevorderen is onlangs het Edu-K-platform ingericht.

Terug