Doorgaan naar hoofdinhoud

Samenwerking

Kennisnet is een publieke organisatie en werkt als gids en bouwer van het ict-fundament nauw en intensief samen met verschillende publieke en private partijen in het onderwijs. Samen brengen we de wensen van het onderwijs in kaart, bundelen we kracht, kennis en kunde en dragen we bij aan een professionele inzet van ict in het onderwijs.

Partners en programma’s

We werken samen met de ministeries Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK), de PO‑Raad, VO‑raad, MBO Raad en MBO Digitaal. Daarnaast werken we ook samen met (semi-)publieke en private partijen, zoals SURF, SLO, Edu‑K, Edu-V, NRO en SIVON.

SIVON

Voor samenwerking tussen schoolbesturen

SIVON is een coöperatie van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs.
Meer informatie
logo van Sivon

Netwerken onderwijs en ict

Samenwerken en kennis delen

Meer informatie
Logo Netwerken onderwijs en ict

Digitaal Veilig Onderwijs

Bit by bit, samen voor digitaal veilig onderwijs

Samen met het ministerie van OCW, SIVON, de PO-Raad en de VO-raad werkt Kennisnet aan ondersteuning van scholen bij het op orde brengen van de digitaal veilige schoolomgeving. Dat doen we in het programma Digitaal Veilig Onderwijs.
Meer informatie
Logo van Bit by Bit

De Digitale School

Onderwijs voor thuiszittende leerlingen

Meer informatie
Logo voor Digitale School

Edu-K

Samen werken aan de educatieve keten

Scholen in het po, vo en mbo moeten de mogelijkheden van ict optimaal kunnen benutten. Dat vereist een sterke educatieve keten. In het platform Edu‑K maken private en publieke partijen samen afspraken die daaraan bijdragen.
Meer informatie
logo van Edu-K

Edu-V

Eenvoudige, veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling

Binnen het programma Edu-V werken scholen en leveranciers aan eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot digitale onderwijsmiddelen.
Meer informatie
Logo Edu-V

Edustandaard

Standaarden die de onderwijsketen laten werken

Edustandaard is het platform waar onderwijspartijen bij elkaar komen om afspraken te maken over standaarden voor het uitwisselen van gegevens.
Meer informatie
logo van edustandaard

Expertisepunt digitale geletterdheid

Verbinden, inspireren en informeren op één centrale plek

SLO en Kennisnet hebben binnen het Expertisepunt digitale geletterdheid de gezamenlijke ambitie het onderwijs in digitale geletterdheid voor het primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en voor (leraren)opleidingen te versterken.
Meer informatie
Logo van het Expertisepunt digitale geletterdheid

FOSA

Voorbereid op ontwikkelingen die impact hebben op je digitale voorzieningen

In het project FOSA schetst Kennisnet samen met het onderwijs het toekomstbeeld en de bouwblokken die het mogelijk maken om de digitale informatiehuishouding goed en toekomstbestendig in te richten.
Meer informatie

Impuls Open Leermateriaal

De krachten bundelen voor open leermateriaal

Meer informatie
Logo van Impuls Open leermateriaal

Leraar24

Video's en artikelen voor de onderwijspraktijk

De inspirerende video’s en artikelen op leraar24.nl ondersteunen de dagelijkse praktijk van de leraar met praktisch toepasbare artikelen. Ook worden resultaten uit wetenschappelijk onderzoek toegankelijk gemaakt en vertaald naar de onderwijspraktijk.
Meer informatie
Logo van Leraar24

Leren voor het examen

Extra oefenmateriaal voor docenten en leerlingen

Lerenvoorhetexamen.nl biedt leerlingen naast de lessen op school extra oefenmateriaal voor het eindexamen.
Meer informatie
Logo van Leren voor het Examen

Lesopafstand

Hulp bij het organiseren van onderwijs op afstand

Hoe organiseer je hybride onderwijs en onderwijs op afstand? Wij helpen je op weg met lesopafstand.nl, het startpunt om onderwijs op afstand goed te regelen.
Meer informatie
Logo van Lesopafstand

Netwerk Mediawijsheid

Dé ontmoetingsplek voor makers van mediawijsheid

Het verbinden, versterken en inspireren met mediawijsheid in het onderwijs. Dat is de missie van Netwerk Mediawijsheid.
Meer informatie
Logo van Netwerk Mediawijsheid

De onderwerpen waarover wij publiceren