Doorgaan naar hoofdinhoud

Impuls Open Leermateriaal

In het programma ‘Impuls Open Leermateriaal’ bundelen scholen, onderwijs- en expertiseorganisaties hun krachten om een impuls te geven aan de ontwikkeling en het benutten van open leermateriaal.

Leraren zoeken naar manieren om het onderwijs beter te laten aansluiten bij hun leerlingen. De traditionele lesmethode kan hiervoor een goede basis bieden, maar leraren hebben behoefte aan grotere keuzevrijheid en meer regie. Ze willen bijvoorbeeld kunnen inspelen op de actualiteit, inzoomen op specifieke thema’s of extra materiaal gebruiken voor een bepaald leerdoel. Daarom gebruiken ze open leermateriaal. Met open leermateriaal ontstaat een grotere verscheidenheid aan goed en flexibel inzetbaar leermateriaal. Open leermateriaal is voor iedereen gratis beschikbaar, bewerkbaar en deelbaar. Het is een belangrijke aanvulling op het materiaal van uitgevers. 

Het programma Impuls Open Leermateriaal zorgt voor een stevige stap vooruit bij de ontwikkeling en het gebruik van open leermateriaal. 

Wat gebeurt er in het programma? 

  • ondersteuning van scholen en bestaande netwerken om de leeropbrengst door open leermateriaal te verhogen; 
  • versterking van leraren via vakcommunity’s en lerarenopleidingen om open leermateriaal effectief te gebruiken; 
  • verrijking van open leermateriaal, verbeteren van bestaande en ontwikkeling nieuwe collecties; 
  • innovatie van de publieke infrastructuur rond open leermaterialen, zodat leraren eenvoudig interactieve open leermaterialen kunnen ontwikkelen, delen, vinden en gebruiken; 
  • organisatie van praktijkgerichte onderzoeken en evaluaties.  

Lees op openleermateriaal.nl welke inspirerende projecten scholen al organiseren. 

Van wie is Impuls Open Leermateriaal? 

Naast Kennisnet zijn de volgende partijen betrokken bij het programma: Beeld & Geluid, Cito, EducationWarehouse, Go-Lab/Universiteit Twente, Lerarencollectief, ministerie van OCW, Onderwijsspecialisten, Open Leermiddelen Alliantie Nederland, Platform Talent voor Technologie, Platform Vakinhoudelijke Verenigingen vo (VVVO), PO-Raad, Profielenberaad, Sectorraad GO voor gespecialiseerd onderwijs, SLO, SIVON, Stichting Platforms vmbo, VO-content, VO-raad.

Op de hoogte blijven? 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl. Je ontvangt dan een reactie van het projectteam. 

De onderwerpen waarover wij publiceren