Edu-V

Dankzij afspraken in Edu-V kunnen scholen met minder inspanning en risico gebruikmaken van digitale toepassingen in het onderwijs. Dat helpt hen om toekomstbestendig onderwijs te bieden en het beste uit leerlingen en studenten te halen.

Nieuwe afspraken en toezien op bestaande afspraken

Edu-V bouwt verder op de uitkomsten van Edu-K. Scholen en leveranciers gaan nu ook verdere afspraken maken die bijdragen aan eenvoudige, veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling. Daarnaast wordt er binnen Edu-V een stichting opgericht die gaat toezien op bestaande en nieuwe afspraken.

Edu-V sluit aan bij de ambities van de onderwijssector om het onderwijs in Nederland verder te verbeteren en wordt mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Groeifonds (Edu-V is een uitvoering is van het Groeifonds-voorstel Digitaal Onderwijs Goed Geregeld!).

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers van Edu-V zijn de sector- en brancheorganisaties in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Kennisnet adviseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de PO-Raad, VO-raad en de MBO Raad.