Edustandaard

Voor het onderwijs zijn er steeds meer digitale diensten en voorzieningen ontwikkeld zoals leeromgevingen, digitaal lesmateriaal en administratiesystemen. Om gegevensuitwisselingen tussen deze voorzieningen mogelijk te maken zijn standaarden in de vorm van afspraken, begrippen en architecturen nodig.

Voor wie?

Leveranciers, onderwijsinstellingen en andere organisaties uit de onderwijsketen hebben belang bij het maken van standaarden voor gegevensuitwisseling.

Edustandaard:

Wilt u een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van standaarden?

Iedereen kan een nieuwe afspraak indienen of een verzoek indienen om een bestaande afspraak te wijzigen. Datzelfde geldt voor de architecturen en de begrippen. Hiervoor gelden procedures.

Van wie is Edustandaard?

Binnen Edustandaard werken publieke en private partijen in het onderwijs samen, zoals saMBO-ICT, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), SLO, het ministerie van OCW, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Kennisnet, SURF, onderwijsinstellingen, uitgevers en leveranciers van software voor het onderwijs.