Meteen naar de content

Edustandaard

Edustandaard is het platform waar onderwijspartijen bij elkaar komen om afspraken te maken over standaarden voor het uitwisselen van gegevens.

logo van edustandaard

Voor het onderwijs zijn er steeds meer digitale diensten en voorzieningen ontwikkeld, zoals leeromgevingen, digitaal lesmateriaal en administratiesystemen. Om gegevensuitwisselingen tussen deze voorzieningen mogelijk te maken zijn standaarden in de vorm van afspraken, begrippen en architecturen nodig.

Voor wie?

Leveranciers, onderwijsinstellingen en andere organisaties uit de onderwijsketen hebben belang bij het maken van standaarden voor gegevensuitwisseling.

Edustandaard:

  • zorgt ervoor dat gegevens veilig, betrouwbaar en eenvoudig uitgewisseld kunnen worden
  • bewaakt de onderlinge samenhang tussen de standaarden
  • beheert en zorgt voor de doorontwikkeling van de standaarden
  • registreert onder andere de Referentie Onderwijs Sector Architectuur (ROSA), een instrument dat kaders biedt om de gezamenlijke ambities van de onderwijsraden, OCW en DUO te vertalen naar ict-projecten

Wil je een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van standaarden?

Iedereen kan een nieuwe afspraak indienen of een verzoek indienen om een bestaande afspraak te wijzigen. Datzelfde geldt voor de architecturen en de begrippen. Hiervoor gelden procedures.

Van wie is Edustandaard?

Binnen Edustandaard werken publieke en private partijen in het onderwijs samen, zoals saMBO-ICT, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), SLO, het ministerie van OCW, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Kennisnet, SURF, onderwijsinstellingen, uitgevers en leveranciers van software voor het onderwijs.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kennisnet support via info@edustandaard.nl of 0800 321 22 33.

De onderwerpen waarover wij publiceren