Meteen naar de content

Edu-K

Scholen in het po, vo en mbo moeten de mogelijkheden van ict optimaal kunnen benutten. Dat vereist een sterke educatieve keten. In het platform Edu‑K maken private en publieke partijen samen afspraken die daaraan bijdragen.

logo van Edu-K

In Edu‑K wordt samengewerkt door brancheorganisaties van educatieve uitgevers, distributeurs en softwareleveranciers en koepelorganisaties van scholen. Die samenwerking is van belang omdat de keten zo sterk is als de zwakste schakel. Kwetsbaarheden kunnen gevolgen hebben voor de hele keten.

Voor wie is Edu‑K?

Zowel leveranciers als onderwijsinstellingen hebben belang bij het maken van afspraken en het in de praktijk brengen van die afspraken.

Partijen in Edu‑K:

  • maken afspraken over de uitwisseling van leerresultaten via digitale leermiddelen en het bieden van inzicht in het leerproces voor scholen, en brengen deze in de praktijk
  • maken en implementeren afspraken voor gebruiksvriendelijke toegang tot (digitaal) leermateriaal met aandacht voor de privacy van leerlingen, onder andere met de nummervoorziening
  • maken in het privacyconvenant afspraken over privacy bij het gebruik van digitale leermiddelen en voeren deze uit
  • maken afspraken zodat ict-processen veilig zijn ingericht en zodat gegevens goed zijn beveiligd

Welke partijen maken deel uit van Edu‑K?

Edu‑K is een samenwerking van de PO‑Raad, de VO‑raad, de MBO Raad, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de brancheorganisaties voor educatieve uitgevers (GEU), distributeurs (KBb‑E) en softwareleveranciers (VDOD). Kennisnet levert expertise voor de verschillende activiteiten.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de secretaris van Edu‑K via secretaris@edu‑k.nl of 0800 321 22 33.

De onderwerpen waarover wij publiceren