Lesopafstand

Lesopafstand.nl biedt hulp als u lessen op school wilt combineren met onderwijs thuis. Ict kan daarbij ondersteuning bieden. Denk aan: het volgen van online lessen, het krijgen van instructies, toegang krijgen tot (digitaal) lesmateriaal en opdrachten, digitaal toetsen en samenwerken met leerlingen.

Voor wie?

Lesopafstand.nl is voor leraren, ict-coördinatoren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs.

Lesopafstand.nl biedt:

Van wie is lesopafstand.nl?

Les op afstand is een initiatief van Kennisnet in samenwerking met het ministerie van OCW, de PO-Raad, de VO-raad en SIVON. Ook organisaties zoals het SLO, NRO en NJI dragen inhoudelijk bij.

Werkt u in het mbo?

Kijk dan op de speciale website mbo.lesopafstand.nl