Meteen naar de content

Lesopafstand

Hoe organiseer je digitaal afstandsonderwijs? Wij helpen je op weg met lesopafstand.nl, het startpunt om onderwijs op afstand goed te regelen. Lesopafstand.nl biedt hulp als je lesgeeft aan een doelgroep op afstand zoals thuiszittende leerlingen of als je lessen op schoolt wilt combineren met onderwijs thuis.

Logo van Lesopafstand

Lesopafstand.nl biedt informatie over bijvoorbeeld privacy en beveiliging, tips voor het streamen van lessen, en handleidingen voor het online communiceren met collega’s, leerlingen en ouders. Ook vind je er alles over het programma Digitale School, onderdeel van de verzuimaanpak van het kabinet, zoals een leernetwerk, themasessies en interviews uit de praktijk.

Voor wie?

Lesopafstand.nl is er voor leraren, ondersteuners, schoolleiders en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs.

Lesopafstand.nl biedt:

  • informatie over verschillende doelgroepen voor afstandsonderwijs zoals thuiszittende leerlingen en nieuwkomers
  • de meest recente updates van het programma Digitale School
  • ondersteuning voor het organiseren van les op afstand
  • tips voor een aanpak om lessen op afstand te geven
  • de mogelijkheid om vragen te stellen
  • een overzicht van toepassingen, leermiddelen en leveranciers
  • inzichten uit de praktijk en geleerde lessen uit onderzoek

Van wie is lesopafstand.nl?

Lesopafstand.nl is een initiatief van Kennisnet in samenwerking met het ministerie van OCW, de PO-Raad, de VO-raad en SIVON. Ook organisaties zoals het SLO, NRO en NJI dragen inhoudelijk bij.

Werk je in het mbo?

Kijk dan op de speciale website mbo.lesopafstand.nl

De onderwerpen waarover wij publiceren