Meteen naar de content

Netwerk Mediawijsheid

Het verbinden, versterken en inspireren met mediawijsheid in het onderwijs. Dat is de missie van Netwerk Mediawijsheid. Kinderen groeien op in een informatiesamenleving die volop mogelijkheden biedt, maar waarmee kinderen ook wijs moeten leren omgaan. Netwerk Mediawijsheid is een netwerkorganisatie en expertisecentrum op het gebied van mediawijsheid.

Logo van Netwerk Mediawijsheid

De website Netwerk Mediawijsheid is een handige wegwijzer voor lespakketten en allerlei informatie voor het onderwijs. 

Voor wie?

Netwerk Mediawijsheid is er voor scholen en leraren in het po, vo en mbo die op de hoogte willen blijven van alle ontwikkelingen rondom mediawijsheid. Netwerkpartners, inmiddels meer dan 1000, delen er hun kennis en werken met elkaar samen. 

Welke resultaten zijn er onder andere bereikt?

  • Het Mediawijsheid Competentiemodel geeft aan wat mediawijsheid nu precies is. Het is een definitie van mediawijsheid in 10 competenties.
  • Het interactieve mediawijsheidspel MediaMasters maakt kinderen uit groep 7 en 8 spelenderwijs bewust van hun eigen online gedrag. MediaMasters heeft onlangs de internationale Evens Prijs gewonnen voor media-educatie.
  • De stimuleringsregelingen voor netwerkpartners hebben vele projecten mogelijk gemaakt. Zo zijn er verschillende leermiddelenbanken voor leraren opgericht. 

Wie zijn de organisaties achter Netwerk Mediawijsheid?

Netwerk Mediawijsheid (voorheen Mediawijzer.net) is op initiatief van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Jeugd en Gezin in 2008 opgericht. De organisatie wordt bestuurd door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, ECP|platform voor InformatieSamenleving, Koninklijke Bibliotheek, Omroep Human en Kennisnet. Deze vijf partijen houden zich elk bezig met een specifiek onderdeel van mediawijsheid.

Wat draagt Kennisnet bij?

Kennisnet is kernpartner van Netwerk Mediawijsheid en maakt de verbinding met het onderwijs. In opdracht van de PO-Raad en VO-raad brengt Kennisnet in kaart waar scholen nu precies behoefte aan hebben als het gaat om mediawijsheid. Ook ondersteunt Kennisnet scholen hierbij.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of 0800 321 22 33.

De onderwerpen waarover wij publiceren