Meteen naar de content

Netwerken onderwijs en ict

Dit is het overzicht van de netwerken van SIVON, Kennisnet, PO-Raad en VO-raad op het gebied van onderwijs en ict, digitalisering en (ict-)inkoop. Wij actualiseren het overzicht regelmatig.

Schoolbesturen en scholen hebben behoefte aan samenwerking over en kennisdeling van onderwijs en digitalisering. Onder meer bieden netwerken kansen om kennis te delen en samen aan de slag te gaan op specifieke onderwerpen. Ook blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kun je vragen stellen aan experts en adviseurs van Kennisnet, SIVON, PO-Raad en VO-raad. Hieronder vind je het overzicht van de bestaande netwerken en zie je waar je bij kunt aanhaken.

Kenniskring i-coaches

 • Doel
  Kennisdeling en -ontwikkeling over i-coaching. I-coaching is een vorm van professionele ontwikkeling (van teams) van leraren. Het werkterrein is de verbinding tussen het onderwijsleerproces en ict.
 • Doelgroep
  I-coaches en (staf)medewerkers die in een schoolbestuur i-coaches ondersteunen. Een i-coach is meestal een leraar die collega’s ondersteunt bij de integratie van ict en de didactische en pedagogische aspecten van het lesgeven.
 • Aantal leden 2023
  Circa 50
 • Organisatie(s)
  Kennisnet

Kennisgroep ICT po en vo

 • Doel
  Kennis delen en netwerken op het vlak van digitalisering in het onderwijs (van harde ict-infrastructuur tot aan digitale geletterdheid en visievorming). De kennisgroep bespreekt ontwikkelingen in onderwijs, innovatie en ict.
 • Doelgroep
  Ict-professionals in het po en vo, werkzaam binnen het onderwijs of direct verbonden aan een school of schoolbestuur, die ict op beleidsmatig- en implementatieniveau inzetten binnen hun bestuur.
 • Aantal leden 2023
  Circa 60
 • Organisatie(s)
  Kennisnet, PO-Raad en VO-raad

Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy

 • Doel
  Schoolbesturen in het po en vo werken steeds vaker en meer samen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP). In het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy delen en bundelen zij al hun kennis, ervaringen, informatie en documenten.
 • Doelgroep
  Iedereen die zich in het po en vo met IBP bezighoudt.
 • Aantal leden 2023
  Circa 950
 • Organisatie(s)
  Kennisnet, SIVON, PO-Raad en VO-raad

Netwerk Informatiemanagement

 • Doel
  Scholen zijn informatieknooppunten met alle gegevens over leerlingen, absentie, schoolresultaten en managementinformatie. Hoe organiseer je al die informatie op een goede manier? En hoe geef je sturing aan de toenemende digitalisering binnen het po en vo onderwijs? Het Netwerk Informatiemanagement po/vo houdt zich bezig met soortgelijke vragen.
 • Doelgroep
  Ict-verantwoordelijken in het po en vo
 • Aantal leden 2023
  Circa 150
 • Organisatie(s)
  Kennisnet, PO-Raad en VO-raad

Netwerk Inkoop

 • Doel
  In het Netwerk Inkoop delen inkopers en contractmanagers, inkoopprofessionals, binnen het onderwijs best practices, inkoopdocumenten en andere interessante content. Het is bovendien een netwerk waarin je kunt sparren met en leren van vakgenoten. Zo zorgen we samen voor verdere professionalisering van inkoop- en contractmanagement in het onderwijs.
 • Doelgroep
  Iedereen die zich binnen het po en vo bezighoudt met inkopen van (ict-)diensten of producten. Bijvoorbeeld (ict-)inkopers en contractmanagers, managers bedrijfsvoering of facilitaire zaken.

  Het netwerk is voor SIVON-leden. Inkopers van schoolbesturen die nog geen lid zijn van SIVON kunnen voor 6 maanden een proeflidmaatschap aangaan voor het Netwerk Inkoop.
 • Aantal leden 2023
  Circa 70
 • Organisatie(s)
  SIVON

Netwerk Leermiddelen

 • Doel
  Om kennis en ervaringen over leermiddelen te delen en de dialoog hierover op gang te brengen, richten Kennisnet en SIVON in 2023 het Netwerk Leermiddelen op.
 • Doelgroep
  Iedereen die zich binnen het po en vo met leermiddelen bezighoudt. Denk aan leermiddelencoördinatoren, maar ook medewerkers die zich bezighouden met het beleid, de keuze en implementatie van leermiddelen.
 • Aantal leden 2023
  In oprichting
 • Organisatie(s)
  Kennisnet en SIVON

De onderwerpen waarover wij publiceren