Netwerken onderwijs en ict

Schoolbesturen en scholen hebben behoefte aan samenwerking over en kennisdeling van onderwijs en digitalisering. Onder meer bieden netwerken kansen om kennis te delen en samen aan de slag te gaan op specifieke onderwerpen. Ook blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunt u vragen stellen aan experts en adviseurs van Kennisnet, SIVON, PO-Raad en VO-raad. Hieronder vindt u het overzicht van de bestaande netwerken en ziet u in een oogopslag waar u bij kunt aanhaken.

Kenniskring i-coaches

Doel
Kennisdeling en -ontwikkeling over i-coaching. I-coaching is een vorm van professionele ontwikkeling (van teams) van leraren. Het werkterrein is de verbinding tussen het onderwijsleerproces en ict.

Doelgroep
I-coaches en (staf)medewerkers die in een schoolbestuur i-coaches ondersteunen. Een i-coach is meestal een leraar die collega’s ondersteunt bij de integratie van ict en de didactische en pedagogische aspecten van het lesgeven.

Aantal leden 2023
circa 50

Aanmelden voor de Kenniskring i-coaches

Organisatie(s)
Kennisnet

Kennisgroep ICT po en vo

Doel
Kennis delen en netwerken op het vlak van digitalisering in het onderwijs (van harde ict-infrastructuur tot aan digitale geletterdheid en visievorming). De kennisgroep bespreekt ontwikkelingen in onderwijs, innovatie en ict.

Doelgroep
ict-professionals in het po en vo die op beleidsmatig- en implementatieniveau ict inzetten binnen hun bestuur.

Aantal leden 2023
circa 60

Aanmelden voor de Kennisgroep ICT po en vo

Organisatie(s)
Kennisnet, PO-Raad en VO-raad

Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy

Doel
Schoolbesturen in het po en vo werken steeds vaker en meer samen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP). In het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy delen en bundelen zij al hun kennis, ervaringen, informatie en documenten.

Doelgroep
iedereen die zich in het po en vo met IBP bezighoudt.

Aantal leden 2023
circa 950

Aanmelden voor of meer informatie over het Netwerk IBP

Organisatie(s)
Kennisnet, SIVON, PO-Raad en VO-raad

Netwerk Informatiemanagement

Doel
Scholen zijn informatieknooppunten met alle gegevens over leerlingen, absentie, schoolresultaten en managementinformatie. Hoe organiseert u al die informatie op een goede manier? En hoe geeft u sturing aan de toenemende digitalisering binnen het po en vo onderwijs? Het Netwerk Informatiemanagement po/vo houdt zich bezig met soortgelijke vragen.

Doelgroep
ict-verantwoordelijken in het po en vo

Aantal leden 2023
circa 150

Aanmelden voor of meer informatie over Netwerk Informatiemanagement

Organisatie(s)
Kennisnet, PO-Raad en VO-raad

Netwerk Inkoop

Doel
In het Netwerk Inkoop delen inkopers en contractmanagers, inkoopprofessionals, binnen het onderwijs best practices, inkoopdocumenten en andere interessante content. Het is bovendien een netwerk waarin u kunt sparren met en leren van vakgenoten. Zo zorgen we samen voor verdere professionalisering van inkoop- en contractmanagement in het onderwijs.

Doelgroep
Iedereen die zich binnen het po en vo bezighoudt met inkopen van (ict-)diensten of producten. Bijvoorbeeld (ict-)inkopers en contractmanagers, managers bedrijfsvoering of facilitaire zaken.

Het netwerk is voor SIVON-leden. Inkopers van schoolbesturen die nog geen lid zijn van SIVON kunnen voor 6 maanden een proeflidmaatschap aangaan voor het Netwerk Inkoop.

Aantal leden 2023
circa 70

Aanmelden voor of meer informatie over het Netwerk Inkoop

Organisatie(s)
SIVON

Netwerk Leermiddelen

Doel
Om kennis en ervaringen over leermiddelen te delen en de dialoog hierover op gang te brengen, richten Kennisnet en SIVON in 2023 het Netwerk Leermiddelen op.

Doelgroep
Iedereen die zich binnen het po en vo met leermiddelen bezighoudt. Denk aan leermiddelencoördinatoren, maar ook medewerkers die zich bezighouden met het beleid, de keuze en implementatie van leermiddelen.

Aantal leden 2023
in oprichting

Aanmelden voor of meer informatie over het Netwerk Leermiddelen

Organisatie (s)
Kennisnet en SIVON