Meteen naar de content
 • Tips
 • |
 • Professionalisering leraar
 • |
 • mbo

6 succesfactoren voor het inzetten van een i-coach

Veel instellingen experimenteerden de afgelopen jaren met de inzet van i-coaches en deden waardevolle lessen op over wat wel en niet werkt. Uit de ervaringen van 12 instellingen is een optimale aanpak ontstaan met daarin 6 succesfactoren voor de inzet van i-coaches. Wie ook een i-coachprogramma wil opzetten kan hiermee aan de slag. Aan de hand van deze succesfactoren bepaal je waar jouw instelling staat.

Logo Kennisnet

Door de redactie

29 april 2020
4 minuten lezen
 • Succesfactor 1: Koppel de inzet van i-coaches aan onderwijskundige doelen

  Wanneer de inzet van i-coaches op een heldere manier aan onderwijskundige doelen is gekoppeld,  is voor alle betrokkenen duidelijk wat het nut en doel van de i-coach is. Zo krijgt het i-coachprogramma een duidelijke richting. Zonder deze koppeling worden i-coaches in de praktijk vaker ad hoc ingezet en fungeren ze soms als een soort ‘servicedesk 2.0’. Daardoor hebben ze minder ruimte voor de eigenlijke onderwijsdoelstellingen en wordt de inzet inefficiënt en ineffectief, waardoor draagvlak ook weer verloren gaat.

Ik zie nog te vaak dat nieuwe collega’s te veel zaken op zich nemen. Het is belangrijk om aan de juiste tafels te zitten en om niet alleen maar operationeel bezig te zijn. Dan pas kun je stappen zetten.

i-coach
 • Succesfactor 2: Geef aandacht aan de selectie en het profiel van de i-coach

  Soms rollen i-coaches op natuurlijke wijze in hun taak omdat ze nou eenmaal enthousiaste, behulpzame en technisch-vaardige collega’s zijn. Als die rol zo organisch ontstaat, ontbreekt het vaak aan de nodige afspraken, een duidelijk takenpakket en de koppeling naar  doelstellingen. Het is daarom belangrijk om eerst de doelstellingen helder te maken. Zo ontstaat het beeld van de benodigde inzet van de i-coach en dus ook het gewenste profiel.

 • Succesfactor 3: Geef i-coaches een structurele positie

  Welke positie krijgt een i-coach binnen de organisatie? Het is belangrijk om daar goed over na te denken. In de ideale situatie vormen i-coaches een schakel tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau en weten deze optimaal met elkaar te verbinden. Met een duidelijke positie en status, komt een i-coach het beste tot zijn of haar recht. Dit voorkomt stuurloosheid.

We hebben een nulmeting uitgevoerd om te kijken waar we staan. De uitslag is dat we een beetje adequaat zijn, maar er is veel ruimte voor verbetering.

beleidsmedewerker
 • Succesfactor 4: Zorg voor een centrale kennisdeling en aanpak

  Voor de succesvolle inzet van een i-coach is  balans nodig in de sturing van de i-coach. Bij een centrale aanpak en kennisdeling werkt dit meestal goed. I-coaches kunnen vooral hun taak goed uitvoeren wanneer ze onderdeel van een groep zijn,  samen kennis opdoen en delen en vanuit een centraal punt worden gevoed en gestimuleerd.

 • Succesfactor 5: Wees transparant over rollen en eigenaarschap

  Om de i-coach effectief aan het werk te zetten, met genoeg draagvlak in de organisatie, is er transparantie en duidelijkheid nodig over de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen. Denk hierbij aan onderwijsmanagers, teamleiders, docenten, bestuurders en informatiemanagers. Wie is opdrachtgever voor de i-coach? Wie is inhoudelijk- en de hiërarchisch leidinggevende? En wat betekent dit voor opdrachten en rapportage?

 • Succesfactor 6: Faciliteer de i-coach met voldoende tijd en middelen

  Veel instellingen zien de i-coach als een belangrijk onderdeel van de organisatie. Toch ervaren veel i-coaches in de praktijk hun rol als vrijblijvend vrijwilligerswerk. Dit komt omdat ze niet voldoende uren, begeleiding of middelen krijgen om hun taak te volbrengen. De verandertrajecten die zij begeleiden, zoals de implementatie van blended learning, vereisen gedegen ondersteuning. I-coaches zijn niet enkel een kostenpost, maar leveren ook weer veel op.

Netwerk Bruggen Bouwen

Kennisnet en MBO Digitaal ontwikkelden samen twee trajecten om de invoering van de i-coach concreet te ondersteunen. Dit gebeurde in het kader van het programma Bruggen Bouwen.

 • De Masterclass Bruggen Bouwen gaat in op de invoering van de i-coach als instrument binnen de organisatie en is gestoeld op de zes succesfactoren.
 • De Peergang i-coaches is bedoeld om de i-coaches uit de mbo-instellingen op de inhoud te scholen. Daarbij gaat het niet zozeer over concrete tools, maar meer over het verbinden van ict aan de didactiek, over coachingsvaardigheden en dergelijke skills.
Lees meer over het netwerk Bruggen Bouwen op mbodigitaal.nl

De onderwerpen waarover wij publiceren