Meteen naar de content
 • Uitleg
 • |
 • Beleid en organisatie
 • |
 • po
 • vo
 • mbo

Onderwijsvernieuwing met technologie. Een internationale blik

Onderwijs vernieuwen met technologie: welke onderwijskundige keuzes maken ze in het buitenland? De publicatie ‘Onderwijsvernieuwing met technologie, een internationale blik’ beschrijft deze keuzes en biedt ingrediënten om eigen overwegingen bij onderwijsvernieuwingen aan te scherpen.

Frans Schouwenburg

Door Frans Schouwenburg

28 maart 2020
5 minuten lezen

Invloed op het onderwijs

Technologische ontwikkelingen hebben veel invloed op onze samenleving. En dus ook op het onderwijs. Scholen willen leerlingen onderwijs bieden dat kansen biedt voor hun toekomst. Wereldwijd maken scholen daarbij verschillende onderwijskundige keuzes. De publicatie ‘Onderwijsvernieuwing met technologie, een internationale blik’, beschrijft deze keuzes. De publicatie helpt scholen bij het aanscherpen van het eigen denken over vernieuwingen met technologie.

Herijking onderwijsvisie

Veel scholen herijken momenteel hun onderwijsvisie om ict in het onderwijs goed te organiseren. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de ervaringen van thuisonderwijs tijdens de coronacrisis. Dat ict een belangrijke rol speelt in het onderwijs is duidelijk. Maar hoe organiseer je dat precies? Het is een van de meest gestelde vragen die we krijgen: Welke plaats moet ict krijgen in onze onderwijsplannen voor de komende jaren? Scholen vragen zich af hoe andere scholen onderwijskundige keuzes beter kunnen uitvoeren met technologie op de juiste plaats en in de juiste hoeveelheid. Het afstandsonderwijs heeft ons allemaal laten doorvoelen wanneer ict een oplossing biedt en wanneer het tekort schiet. 

Vlak voor de lockdowns deden we wereldwijd onderzoek naar welke onderwijskundige vernieuwingen nu eigenlijk leidend zijn en waarom. Wij ontdekten dat scholen bij hun onderwijsplannen hoge verwachtingen van ict hebben. De publicatie geeft je de inzichten waar je naar op zoek bent. Leer van de keuzes van scholen over de hele wereld en lees de beschouwingen van enkele vooraanstaande onderwijsmensen.

Keuzes in 4 domeinen

Voor de totstandkoming van de publicatie ‘Onderwijsvernieuwing met technologie, een internationale blik’ is literatuuronderzoek gedaan, en er zijn gesprekken gevoerd met mensen uit het onderwijs en met de meest vooraanstaande onderwijsexperts in het buitenland. En wat bleek? Scholen maken overal steeds dezelfde onderwijskeuzes. Ze zijn gegroepeerd in 4 domeinen:

 • Authentiek leren: leerlingen leren beter in situaties dichtbij de werkelijkheid, omdat de leerinhoud relevant is.
 • Flexibel leren: het onderwijsaanbod past beter bij wat een specifieke leerling op een specifiek moment nodig heeft.
 • Inzicht in leren: leraren, leerlingen en ouders volgen beter hoe en wat leerlingen leren, in plaats van alleen naar resultaten te kijken.
 • Inzet op vaardigheden: leerlingen zijn beter voorbereid op het leren, leven en werken van de toekomst, rekening houdend met de balans tussen kennis, houding en vaardigheden.

Zelf keuzes maken

Bij het uitvoeren van onderwijsvernieuwing, lopen besturen en schoolleiders, tegen de meest uiteenlopende vraagstukken aan. Kiest de school voor werken op basis van wetenschappelijke inzichten of moeten ze durven experimenteren? Hoe intensief willen scholen leerlingen volgen? Hoe moet de verhouding zijn tussen digitaal en niet-digitaal, ofwel high tech en high touch? Die tegenstellingen maken discussies op scholen vaak ingewikkeld. In werkelijkheid gaat het echter niet om tegenstellingen, maar juist om een spectrum waarop elke school, in zijn eigen context, zijn eigen positie bepaalt.

In de publicatie ‘Onderwijsvernieuwing met technologie, een internationale blik’ – te downloaden onderaan deze webpagina – worden onderwijskundige keuzes inzichtelijk gemaakt. Dit aan de hand van een visualisatie met zogenaamde ‘schuifjes’.

De onderwijskundige keuzes die gemaakt moeten worden: centraal of decentraal, innoveren op basis van wetenschap of op basis van nieuwe ideeën, beperkte of grote afhankelijkheid van bedrijven, high touch of high tech, weinig of veel monitoren.

De onderwijskundige keuzes die gemaakt moeten worden.

Deze visualisatie geeft inzicht in de keuzes die gemaakt moeten worden. Elke keuze heeft consequenties voor het onderwijs. Het is daarom belangrijk dat schoolleiders en bestuurders zich hiervan bewust zijn en de regie pakken.

Toonaangevende experts aan het woord

Uiteindelijk gaat het dus om bewuste keuzes maken rondom vernieuwing met ict. Maar hoe maak je bewuste keuzes?

Overal op de wereld wordt er gerekend op de kracht van technologie bij vernieuwing. De ontwikkelingen gaan niet altijd even snel en wordt er nog niet van alle mogelijkheden gebruik gemaakt. Maar dat is logisch: veranderen is geen simpele opgave. Een onderwijsconcept kopiëren? Dat kan niet zomaar; de context is op iedere school weer anders. Bewuste keuzes maken over onderwijsvernieuwing is een hele uitdaging. Enerzijds omdat er eindeloos veel mogelijkheden zijn en anderzijds omdat hierover veel discussie bestaat.

Om scholen te inspireren en op weg te helpen, delen toonaangevende experts van over heel de wereld hun visie in de publicatie ‘Onderwijsvernieuwing met technologie, een internationale blik’. Zo spraken wij met John Hattie, Michael Fullan en Pedro de Buyckere. Daarnaast keken we mee over de schouders van Nederlandse onderwijsmensen die internationaal inspiratie zochten zoals bij High Tech High in Californië en het Zweedse Kunskapsskolan.

Onderwijsvernieuwing met technologie. Een internationale blik.

Toonaangevende experts van over heel de wereld delen hun visie op onderwijsvernieuwing in de publicatie ‘Onderwijsvernieuwing met technologie, een internationale blik’.

pdf | 1.74 MB

Voorpagina van de publicatie 'Onderwijsvernieuwing met technologie'

Lees verder over onderwijsvernieuwing met ict

Vier in balans

Aan de hand van het model ‘Vier in balans’ kun je beschrijven wat er nodig is om ict in het onderwijs goed te kunnen gebruiken. In dit artikel lees je hoe je Vier in balans kunt toepassen in jouw onderwijspraktijk.
Vier in balans: een betrouwbaar houvast bij keuzes voor ict-inzet

Handreiking professionalisering ict-bekwaamheid

Wat werkt wel en wat werkt niet bij de professionalisering van ict-bekwaamheid van leraren? En waar begin je mee? Hierover leven veel vragen binnen scholen en schoolbesturen. Onze kennis over professionalisering van ict-bekwaamheid hebben we gebundeld in deze praktisch in te zetten handreiking.
Handreiking professionalisering ict-bekwaamheid

Belangrijkste technologische trends voor het onderwijs

Welke technologieën gaan de komende jaren een beslissende rol spelen in het onderwijs? En wat is er nodig om ze goed te laten werken voor het onderwijs? In dit artikel schetsen we de trends en laten we zien hoe belangrijk het is om je erin te verdiepen.
Belangrijkste technologische trends voor het onderwijs

De onderwerpen waarover wij publiceren