Meteen naar de content
  • Praktijkvoorbeeld
  • |
  • Beleid en organisatie
  • |
  • po
  • vo
  • mbo

Scholen om van te leren

De inspiratieboeken 'Dat kan bij ons niet!' en 'Scholen om van te leren' tonen elk 8 vernieuwende scholen met lef die erin zijn geslaagd hun onderwijs om de leerling heen te bouwen.

‘Dat kan bij ons niet!‘ is bedoeld ter inspiratie voor docenten, managers en bestuurders in het mbo. ‘Scholen om van te leren‘ is gericht op leraren, schoolleiders en bestuurders in het po en vo. Auteur is Frans Schouwenburg, strategisch adviseur onderwijsvernieuwing met ict bij Kennisnet.

Beide boeken zijn gratis als pdf te downloaden.

Dat kan bij ons niet!

In het inspirerende boek ‘Dat kan bij ons niet!’ vertellen 8 succesvolle, vernieuwende mbo-scholen in Nederland hoe ze erin slagen hun onderwijs om de studenten heen te bouwen, zodat ze beter onderwijs kunnen geven en beter kunnen aansluiten op de huidige maatschappij.

pdf | 15.46 MB

Cover van het boek Dat kan bij ons niet

Scholen om van te leren

Hoe gooi je het roer om in het onderwijs? Hoe ontwikkelt de school een concept dat recht doet aan de behoefte van elke individuele leerling? Hoe regelt de school dit binnen het huidige systeem? En welke rol speelt ict daarbij? Dit boek toont hoe je onderwijs anders kunt organiseren.

pdf | 7.73 MB

Cover van het boek Scholen om van te leren

De onderwerpen waarover wij publiceren