Meteen naar de content

Eerste scholen kunnen dankzij MYRA doordacht aan de slag met hun ict-bekwaamheid

De eerste resultaten van de monitor digitalisering funderend onderwijs MYRA zijn bekend. Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs die editie 2023 van de monitor hebben ingevuld, weten nu hoe zij ervoor staan op ict-gebied en welke thema’s prioriteit verdienen. MYRA komt tegemoet aan een breed geuite wens van schoolbesturen om voortaan met één integrale ict-monitor te werken.

Logo Kennisnet

Door de redactie

23 oktober 2023
3 minuten lezen

Waar schoolbestuurders en medewerkers voorheen verschillende instrumenten moesten inzetten om inzicht te krijgen in hun ict-bekwaamheid, hoeft dat met MYRA niet langer. De monitor gaat in op alle vier de hoofdthema’s van ict binnen het onderwijs: 

  • ict-bekwaamheid en digitale geletterdheid 
  • digitale leermiddelen 
  • informatiebeveiliging, privacy en informatiemanagement 
  • innovatie en ethiek 

MYRA is een samenwerking van Kennisnet, PO-Raad en VO-raad. Het Kohnstamm Instituut heeft het onderzoek opgezet en uitgevoerd. 

Eerste resultaten 

Scholen waar voldoende animo voor deelname was, hebben een rapportage op maat gekregen. De resultaten zijn afgezet tegen de gemiddelde score van alle deelnemende scholen per sector. Een greep uit de resultaten: 

  • De meeste respondenten (bestuurders, schoolleiders, ict-verantwoordelijken en leraren) beoordelen hun digitale geletterdheid (DG) als goed. Negatieve uitschieter is kennis over AI, al neemt die wel toe.  
  • 10 tot 30% van de respondenten zegt te werken met een leerlijn DG. 
  • Deelnemende scholen maken veel gebruik van digitale leermiddelen, waaronder open leermateriaal en zelf ontwikkelde middelen. Van de leraren in het po maakt 40% zelf leermiddelen (vo: 79%). 38% van deze groep (vo: 16%) deelt dit materiaal niet met collega’s. 
  • Er zijn nog kansen om de informatiebeveiliging en het beheer van informatie in de school te verbeteren. Dit geldt ook voor de aandacht voor innovatie en ethiek op een school. 
  • Bijna 50% van de deelnemende scholen in het po heeft geen visie op de rol van ict in het onderwijs. Ook bij een aanzienlijk deel van de vo-scholen ontbreekt deze visie. Leraren en schoolleiders zitten bovendien niet op één lijn over de vraag of er een duidelijke visie is. Dit maakt het lastiger om goed doordacht de mogelijkheden van ict te benutten. 

Prioriteiten 

De rapportage die elke deelnemende school heeft ontvangen, levert de school een prioriteitenlijst op. Waardevol is daarbij dat het de verschillende perspectieven binnen school inzichtelijk maakt. Hoe een schoolbestuurder bijvoorbeeld de aandacht voor digitale geletterdheid beoordeelt, kan binnen een schoolbestuur behoorlijk verschillen van de perceptie van een ict-coördinator, schoolleider of een leraar. Die verschillen in perceptie zijn dan een mooie aanleiding om in school samen het gesprek aan te gaan met elkaar. 

Instappen in 2024 

De eerste meting is een nulmeting. Door MYRA vanaf nu elk jaar in te vullen, wordt zichtbaar welke ontwikkeling de school doormaakt. Hierdoor groeit MYRA uit tot structurele meetlat voor het ict-beleid van de school. Met de resultaten kan een schoolorganisatie ook kijken in hoeverre beleid en praktijk op elkaar aansluiten. In 2024 kunnen schoolbesturen opnieuw meedoen met een geactualiseerde versie. 

Geïnteresseerd om in 2024 mee te doen aan MYRA? Laat het ons weten via dit formulier en we houden je op de hoogte.

Download de landelijke rapportages

MYRA rapportage primair onderwijs 2023

Resultaten van de eerste meting van de Monitor Digitalisering Funderend Onderwijs MYRA – versie voor het primair onderwijs. MYRA is een samenwerking van Kennisnet, PO-Raad en VO-raad. Het onderzoek is opgezet en uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut.

pdf | 1.79 MB

Voorpagina van de publicatie MYRA: monitor digitalisering funderend onderwijs

MYRA rapportage voortgezet onderwijs 2023

Resultaten van de eerste meting van de Monitor Digitalisering Funderend Onderwijs MYRA – versie voor het voortgezet onderwijs. MYRA is een samenwerking van Kennisnet, PO-Raad en VO-raad. Het onderzoek is opgezet en uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut.

pdf | 1.82 MB

Voorpagina van de publicatie MYRA: monitor digitalisering funderend onderwijs

De onderwerpen waarover wij publiceren