Doorgaan naar hoofdinhoud
  • Uitleg
  • |
  • Beleid en organisatie
  • |
  • po
  • vo
  • mbo

Praatplaat biedt adviseurs en schoolleiders inzicht in ict-processtappen

Hoe verhouden ict-gerelateerde onderwerpen zich nou precies tot elkaar? Dat vragen bestuurders en schoolleiders, maar ook onderwijsadviseurs en procesbegeleiders van binnen of buiten het bestuur zich nog vaak af. De praatplaat ‘Ict in het onderwijs – Overzicht voor de procesbegeleider’ laat op basis van Vier in balans zien hoe je alle onderdelen van ict in het juiste kader kunt plaatsen en hoe je de goede verbindingen legt.

Frans Schouwenburg

Door Frans Schouwenburg

2 juli 2024
2 minuten lezen

Om tot goed ict-beleid te komen heb je niet alleen inzicht nodig in alle ict-gerelateerde onderwerpen die op je school spelen, maar wil je ook weten welke processtappen je moet volgen. Het model Vier in balans, dat de vier randvoorwaarden voor ict in het onderwijs duidelijk maakt, is een belangrijk hulpmiddel om alle onderwerpen in kaart te brengen. Maar een overzicht van de processtappen die daarbij horen, ontbrak tot nu toe. 

Veelvoorkomende ict-vragen in het onderwijs

Op basis van gesprekken met onderwijsadviseurs hebben we daarom een overzicht gemaakt van veelvoorkomende vragen over ict-onderwerpen in het onderwijs. Die vragen hebben wij vervolgens geplot in het Vier in balans-model en verbonden aan een overzicht van mogelijke processtappen die adviseurs kunnen volgen in hun begeleiding. Het resultaat is deze praatplaat. De praatplaat kan worden ingezet bij een adviestraject met een opdrachtgever van een school of bestuur.

Ict-processtappen: waarom, wat en hoe

De plaat bestaat uit twee delen. Een deel met het ‘waarom’ en ‘wat’, gebaseerd op Vier in balans, en een deel met het ‘hoe’. In eerste deel kunnen vrijwel alle ict-gerelateerde vragen die een bestuurder of schoolleider heeft worden geplot. Ook kun je aan de hand van de praatplaat meteen bespreken welke verbanden er zijn met andere noodzakelijke ict-onderdelen van Vier in balans.  

In het tweede deel van de praatplaat staan alle mogelijke acties die in verschillende fases van advisering langs kunnen komen. Het is geen checklist die compleet moet worden afgevinkt, maar een groslijst van mogelijke acties die je als bestuur of procesbegeleider kunt (laten) uitvoeren.

Bekijk en print de praatplaat voor de procesbegeleider

De onderwerpen waarover wij publiceren