Lessen uit Italië

Jennie Devine is schoolhoofd van de St Louis School in Milaan, een school voor leerlingen van 2 tot 18 jaar. In deze blog vertelt ze dat haar school goed voorbereid was op sluiting door het coronavirus, maar dat ze gaandeweg toch nog veel bij hebben moeten leren.

Zorg dat iedereen zich bekwaam voelt
Niet elke leraar is enthousiast over en handig met digitale middelen. Zorg voor ondersteuningsgroepen, training en begeleiding, zodat alle leraren mee kunnen doen. Geef leraren die het lastig vinden de tijd om te wennen. In online leergemeenschappen kunnen leraren oplossingen vinden en best practices met elkaar delen.

Erken de stress van ouders
Het is logisch dat scholen in het begin vooral bezig zijn met logistieke zaken als toegang, instructie, roosters en het curriculum. Ook houd je rekening met een goede ondersteuning van de leerlingen. Vergeet echter niet om ook te denken aan emotionele ondersteuning van de ouders. Als je hun stress op tijd expliciet erkent, versterkt dat de band tussen school en thuis. Dat komt het onderwijs ten goede.

Plan niet te ambitieus
Het is verleidelijk om het curriculum volledig gaande te willen houden en de lesplannen maar licht aan te passen. Dat is in de huidige situatie niet realistisch. Het blijkt bijvoorbeeld dat het leerlingen veel meer tijd kost om hun opdrachten goed te maken. Plan dus niet ver vooruit, maar houd de vinger aan de pols. In situaties als deze werkt het beter om dynamisch te plannen en gaandeweg op een creatieve manier problemen op te lossen.

Werk op vaste tijden
Leraren willen hun leerlingen in deze periode zo goed mogelijk ondersteunen en bij het onderwijs betrokken houden. Daardoor hebben ze al snel het gevoel dat ze op elke online opmerking of vraag direct moeten antwoorden, op welk moment ook. Dit kan tot uitputting bij leraren leiden. Maak voor iedereen duidelijk dat leraren geen 24/7-service hoeven te leveren en dat zij werken op schooldagen en tijdens schooltijden.

Laptop en wereldbol
Wat kunnen we leren van andere landen?

Lessen uit China

Laurel Schwarz is een Amerikaanse lerares in Beijing die sinds 17 februari les op afstand geeft aan haar leerlingen. De leerlingen volgen het gewone rooster en iedereen gebruikt een speciale Chinese app. In deze blog deelt Schwartz wat ze tot nu toe heeft geleerd.

Houd het simpel
Wees flexibel en geduldig: samen uitvinden hoe les op afstand goed werkt kost tijd. Begin met het voortzetten van lessen die duidelijk en eenvoudig zijn. Introduceer geen nieuwe digitale programma’s voor leraren en leerlingen als dat niet nodig is.

Zorg dat leerlingen niet te lang achter een scherm zitten
Geef leerlingen opdrachten die ze laten bewegen en zorg dat ze creatief bezig zijn. Laat ze bijvoorbeeld interviews doen, toneelstukken schrijven en uitvoeren, recepten bedenken en koken voor een camera. De filmpjes kunnen ze dan delen en inleveren. Gebruik boeken, schriften en werkboekjes en laat leerlingen foto’s maken en delen van de gemaakte opdrachten. Ook kunstvakken kunnen doorgaan: leerlingen kunnen bijvoorbeeld foto’s delen van gemaakte tekeningen. 

Betrek ouders op een positieve manier
Communiceer proactief en regelmatig met ouders, op kanalen die ze ook daadwerkelijk in de gaten houden. Geef ze duidelijke instructies en middelen. Stel vragen, luister en handel op basis van hun feedback. Houd ouders ook op de hoogte van het goede werk dat leerlingen voor elkaar krijgen; dat versterkt de band tussen school, leerling en ouders. 

Lessen uit Amerika

Les geven op afstand: het Northshore School District in de Amerikaanse staat Washington begon er als een van de eerste schooldistricten in Amerika mee. Bestuurder Michelle Reid legt tijdens het hele proces de nadruk op geduld: het hoeft niet perfect. In deze blog legt ze uit hoe hun scholen dat al sinds 5 maart aanpakken.

Het hoeft niet perfect
Accepteer dat er fouten gemaakt worden bij leren op afstand. Als je alleen nadenkt over wat er allemaal mis kan gaan, dan zet je niet de kleine stappen die je wel kunt nemen.

Vraag leerlingen naar hun mening
Luister naar de signalen van leerlingen. Vraag leerlingen om feedback te geven over hoe zij het leren op afstand ervaren. Vraag ze hoe zij denken dat het leren op afstand verbeterd kan worden. 

Los ongelijke toegang op
Niet iedereen heeft in dezelfde mate toegang tot apparaten en goede online instructie. Deze periode kan een goede aanleiding zijn om de al bestaande ongelijkheden zo veel mogelijk aan te pakken. 

Lesopafstand.nl

Publieke en private partijen ontplooien waardevolle initiatieven om onderwijsinstellingen te helpen om onderwijs op afstand mogelijk te maken. Kennisnet bundelt deze initiatieven op lesopafstand.nl. Hier vindt u een totaaloverzicht van tips en suggesties voor het po, vo en mbo. Bovendien vindt u een overzicht van toepassingen, leermiddelen en leveranciers (inclusief de ondersteuning die zij nu bieden). Deze informatie vullen we steeds aan. Daarnaast hebben we voor elke sector een stappenplan voor bestuurders en schoolleiders die les op afstand in willen zetten.

Deel Les op afstand: wat kunnen we leren van andere landen?

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • E-mail