Doorgaan naar hoofdinhoud
  • Opinie
  • |
  • Beleid en organisatie
  • |
  • po
  • vo

MYRA onthult ict-bekwaamheid scholen en besturen

De spanning stijgt nu de eerste resultaten van de MYRA-monitor bijna bekend zijn. Deze monitor digitalisering funderend onderwijs is ontwikkeld door Kennisnet, het Kohnstamm Instituut, de PO-Raad en VO-raad. Prof. dr. Nadira Saab, bijzonder hoogleraar e-Didactiek bij het ICLON (lerarenopleiding van de Universiteit Leiden) en strategisch adviseur onderzoek bij Kennisnet, kijkt uit naar de resultaten. Wat kunnen wij van de MYRA-resultaten verwachten?

Logo Kennisnet

Door de redactie

26 juni 2023
4 minuten lezen

“De verwachting hangt samen met de reden om de MYRA-monitor te ontwikkelen”, zegt Saab. “Het onderzoek is namelijk om meerdere redenen gestart. Aan de ene kant om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken rondom ict in zowel vo als po. Daarnaast is het interessant om te weten wat er speelt vanuit de diverse thema’s, die onderwijs, de raden en Kennisnet belangrijk vinden. Bijvoorbeeld hoe ict-bekwaam zijn leraren of hoever zijn scholen met digitale leermiddelen. Dus enerzijds informatief sectorbreed en anderzijds gericht op school- en bestuursniveau om ermee aan de slag te gaan.”

Doordacht ict-gebruik is een urgent thema binnen onderwijs

Kennisnet voert vaker onderzoeken uit. Een bekend onderzoek is de Vier-in-balans-monitor. Inmiddels zijn technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zo snel gegaan, dat een uitgebreidere monitor nodig was. De pijlers van Vier in balans zijn nog steeds van belang, maar binnen die pijlers zijn veranderingen ontstaan. “Het is nog steeds belangrijk dat de randvoorwaarden in orde zijn, dat leraren gemotiveerd zijn en dat er samengewerkt wordt en leiderschap is. Maar de inhoud van die pijlers verandert, en ook de behoefte van de leraren in relatie tot de ontwikkelingen in de maatschappij verandert”, zegt Saab. “Met MYRA proberen wij op een concretere manier aan te sluiten bij die behoefte. Want de monitor bevat thema’s die nú urgent zijn binnen het onderwijs en die gericht zijn op doordacht ict-gebruik. Zo komt in deze monitor onder meer AI aan de orde en het gebruik van open leermiddelen.”

Saab vervolgt: “De monitor is wetenschappelijk opgebouwd. Als basis is de Theory of Planned Behaviour gebruikt. Daarbij kijk je naar de verhouding tussen het gedrag en bepaalde factoren die van invloed kunnen zijn. Het gedrag is in dit geval doordachte inzet van ict. Je kan bijvoorbeeld zien dat de randvoorwaarden in orde zijn, maar dat de motivatie voor inzet van ict of het gebruik van leermiddelen laag is. Als schoolbestuur of sector kan je dan gerichte actie ondernemen om de leraren te ondersteunen of te bevorderen in hun gedrag.”

Vaker meedoen aan MYRA loont. Zo zien scholen en besturen in de toekomst hoe de ict binnen hun scholen groeit en zich ontwikkelt

De opzet van MYRA is niet alleen informeren, volgens Saab, maar ook op school- of bestuursniveau middelen aanbieden om mee aan de slag te gaan. Daarom bieden Kennisnet, het Kohnstamm Instituut, de PO-Raad en VO-raad de mogelijkheid om school- of bestuursrapportages te ontvangen. Bij de rapportages zit een gespreksleidraad met tips en aanbevelingen voor digitale hulpmiddelen. “Je hebt dan een mooi rapport dat inzicht geeft. Vervolgens zie je dat de ict-bekwaamheid lager is dan je zou willen. Wat je dan kunt doen is gesprekken aangaan. In het rapport staan tips hoe je die gesprekken kunt starten en welke vragen je kunt beantwoorden. Maar je krijgt ook tips voor hulpmiddelen aangereikt, die je kunt gebruiken ter ondersteuning om bijvoorbeeld die ict-bekwaamheid verder te ontwikkelen.”

De resultaten van MYRA zijn ook nuttig voor het onderzoeksveld

“Scholen en besturen kunnen in de toekomst vaker meedoen aan MYRA als zij dat interessant vinden”, zegt Saab. “Een van de voordelen is dat zij zichzelf kunnen zien ontwikkelen als school of bestuur. Want dan kunnen wij trends laten zien binnen de verschillende thema’s. Dat is heel waardevolle informatie. Ook in mijn rol als hoogleraar is deze kennis waardevol. De resultaten geven goed aan waar scholen staan en waar nog ontwikkeling nodig is. Binnen het onderzoeksveld en wetenschap weten wij hoe we scholen kunnen ondersteunen. En met deze resultaten zien wij of die ondersteuning ook aansluit bij de behoefte en ontwikkeling van de sector in zijn geheel. Daarmee heb je een goede basis om na te denken over de vraag waar in onderwijs nog onderzoek nodig is.

“Op de onderzoeksagenda’s kan dan bijvoorbeeld een onderwerp staan als AI. Het lijkt erop dat leraren zelf vinden dat ze te weinig weten van AI, terwijl dat wel vanuit de maatschappij gevraagd wordt. Een advies kan dan zijn om leraren te laten ontwikkelen. Onderzoek zou kunnen gaan over integratie in professionalisering, welke kennis en vaardigheden nodig zijn in onderwijs en de manier waarop je dat inzet. Op onderdelen wordt nu al onderzoek gedaan door een buitenpromovendus bij Kennisnet. De resultaten van deze monitor zullen vast en zeker het nut van dat onderzoek bevestigen.” Saab kan haast niet wachten tot de eerste resultaten bekend zijn!

Lees ook

De onderwerpen waarover wij publiceren