Op het Omnia College in Gorinchem volgen 450 leerlingen 1 van de 6 vmbo-profielen. De laatste jaren is het team druk bezig geweest de ommezwaai te maken van leerstofgericht onderwijs naar werken met leerdoelen. Hierdoor komt de focus veel meer op de leerling te liggen. Marieke van den Berg is sinds 2 jaar directeur van het Omnia College. Haar ambitie: leerlingen moeten veilig en met plezier naar school kunnen komen en een goede relatie hebben met de docenten, coaches en de schoolleiding. “Alleen vanuit wederzijds vertrouwen kunnen leerlingen groeien en hebben we de meeste kans op succes”, aldus Van den Berg.

Afstandsleren tijdens corona

Dezelfde ambitie stond centraal toen het Omnia College in maart 2020 begon met les op afstand. Omdat alle leerlingen en docenten al 5 jaar met eigen laptops werken en SOM als digitale leeromgeving wordt ingezet, kon de school binnen 2 dagen lessen op afstand inrichten. Ook gebruikte de school Microsoft Teams voor het verzorgen van de online lessen en het voeren van gesprekken met leerlingen.

Een meisje zit achter haar laptop. Voor haar op tafel liggen werkboeken. Zij heeft een koptelefoon op. Op het scherm zijn twee personen te zien.
“Alleen vanuit wederzijds vertrouwen kunnen leerlingen groeien en hebben we de meeste kans op succes”, aldus directeur Marieke van den Berg.

Na de eerste weken werd het rooster aangepast aan de nieuwe omstandigheden:

Sinds juni: hybride onderwijs

Sinds juni geeft het Omnia College hybride onderwijs. De school heeft daarvoor de weekindeling vastgehouden, met enkele aanvullingen: 

Marieke van den Berg, een blonde vrouw, kijkt lachend in de camera.
Marieke van den Berg, directeur bij het Omnia College: “Sommige oplossingen die onder druk zijn ontstaan, bieden voordelen waarbij we van tevoren niet stil hadden gestaan.”

Geleerde lessen

Directeur Marieke van den Berg en haar team zijn nu bezig met nadenken over de juiste mix van leermiddelen en werkvormen voor het nieuwe schooljaar. In ieder geval willen ze de opgedane ervaringen goed tot zich laten doordringen. Van den Berg over de inzichten die zijn opgedaan: “Sommige oplossingen die onder druk zijn ontstaan, bieden voordelen waarbij we van tevoren niet stil hadden gestaan.”

Kleinere groepen

“We wisten al dat er veel tijd en potentieel leersucces verloren gaat doordat het vaak te druk is in de klas. Met de helft van het aantal leerlingen verlopen de praktijklessen nu veel effectiever en efficiënter. Dit biedt kansen om de praktijklessen ook volgend schooljaar anders in te richten. Misschien blijven we wel voor kleinere groepen leerlingen minder praktijklessen aanbieden per week, omdat we nu uit ervaring weten dat zo toch de leerdoelen behaald kunnen worden. De docenten houden dan wel hetzelfde aantal uren, maar de leerlingen krijgen hierdoor meer tijd en verantwoordelijkheid voor zelfstudie en zelfstandig werken aan projecten.”

Grotere ouderbetrokkenheid

“Waar onderwijs thuis plaatsvindt, worden ouders meer betrokken bij wat hun kind leert. Een mooi voorbeeld hiervan is de Mystery Box van de horecaopleiding: de docent bereidt een doos voor die elke leerling op school kan ophalen. In de doos zitten ingrediënten voor een opdracht: om te koken, de tafel te kunnen aankleden, et cetera. Via foto’s en video’s laten de leerlingen aan elkaar en de docent zien hoe zij de opdracht hebben voltooid. En het hele gezin van de leerling kan meegenieten! Het invullen van praktijklessen thuis kan niet bij elke opleiding of les, maar we willen zeker zoeken naar wat mogelijk is.”

Eigen moment en tempo

“Het op afstand verzorgen van alle AVO-lessen is soms ingewikkeld: het contact met de leerlingen in de klas werd door een ieder gemist. Toch zien we dat sommige leerlingen juist beter gedijen bij online lessen: er is geen groepsdynamiek en ze hebben alle tijd om op hun moment en in hun eigen tempo de les te begrijpen. Ook hierop zullen we goed evalueren om een bewuste keuze te maken voor de inrichten van de AVO-lessen vanaf september.”

Formatief toetsen

“De summatieve toetsen vormen nog een belangrijk punt. Hoe gaan we deze inrichten? In de periode van les op afstand is amper summatief getoetst. Wat zijn de ervaringen in het team? Hoe is formatief toetsen bevallen en wat leren we hiervan voor volgend jaar? Zijn we toe aan toetsen die de leerlingen verder helpen als vervanging voor de klassieke toets die oordeelt?”

Zelfvertrouwen en energie

Van den Berg benadrukt tot slot het belangrijkste leerpunt voor haar school: “Zowel leerlingen als docenten kunnen veel meer aan in onzekere tijden dan we van tevoren hadden gedacht. Dit geeft het team zelfvertrouwen en nieuwe energie. Wij spreken intussen van een groeispurt en niet van leerachterstanden. De ervaring die we nu met les op afstand en hybride onderwijs hebben, geeft nieuwe inzichten voor het vormgeven van ons onderwijs voor het nieuwe schooljaar. Hierbij hoort een nieuwe mix van leermiddelen en werkvormen waarover we komende tijd een goed gesprek gaan voeren.”

Deel deze pagina: Hybride praktijklessen: hoe doet u dat?

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail