Toen leren op afstand van de ene op de andere dag geen optie maar noodzaak werd, bleek het Summa College goed voorbereid op het onverwachte. “Wij zijn in 2018 met i-coaches gestart om een andere digitale leeromgeving te testen”, vertelt Bart Janssen, die als lid van de directie ict in zijn portefeuille heeft. “We hebben een club opgericht met veel input vanuit het onderwijs. Een hechte club met frequent contact, die dat heel goed heeft opgepakt.” Dat bleek toen zich in april 2019 een eerste crisisje voordeed. “We moesten van Fronter overstappen op Itslearning en dat ging zonder noemenswaardige problemen.”

Vuurproef

Maar de echte vuurproef kwam op 15 maart. Rik Santegoets, i-coach en ict-docent, weet het nog goed. “Zondagavond om zes uur kwam het bericht dat de scholen dicht moesten en een uur later belde de directeur: of ik de volgende morgen in het MT wilde vertellen wat we wel en nog niet konden. Tot dan was de i-coach voor de meesten nog ver van hun bed, maar dat werd ineens anders. Het MT vroeg wat ik nodig had om binnen 24 uur onderwijs online aan te bieden. Nou, eerst en vooral per team een aanspreekpunt, want ik kon niet de vragen van alle docenten en studenten beantwoorden. Het is ons gelukt en sindsdien hebben de digitale vaardigheden van onze docenten een enorme vlucht genomen.”

Teamgeest

Rik roemt de teamgeest onder de i-coaches, die per opleidingscluster werken en daarbij veel steun krijgen van de taakdocenten ict met wie zij nauw samenwerken. Collega-i-coach Nawfel Mouloudi valt hem bij: “Iedereen helpt en motiveert elkaar en je kunt altijd advies bij anderen inwinnen. Dat is goud waard. We hebben in heel korte tijd veel gedaan, zoals trainingen hoe je digitaal lesmateriaal maakt en aanbiedt. Ook hebben we een platform ingericht met veelgestelde vragen en we bieden tweemaal per dag een halfuur live ondersteuning. De ontwikkeling die onze docenten hebben doorgemaakt is ongelooflijk. De coronacrisis heeft leren op afstand echt een boost gegeven.”

Mbo-student volgt online les
Mbo-student krijgt online les van een docent

Creatief

Om het overzichtelijk te houden, proberen Bart en de zijnen de platforms te beperken. “We bieden via het intranet alleen handleidingen voor Microsoft Teams en Skype aan om het te sturen. Ik denk dat 99 procent nu met Teams werkt. Samen met onderwijskundigen zorgen we ervoor dat het lesmateriaal ook inhoudelijk klopt en iedereen blijkt heel creatief in het bedenken van oplossingen om volwaardig te examineren.” Ook voor studenten die niet over de juiste apparatuur beschikken is er een oplossing. “De laptops kwamen uit alle hoeken en gaten!”, lacht Rik. “Vooral van de gemeente Eindhoven en Brainport.”

Blijvertje

Als het aan hen ligt, is digitaal lesgeven een blijvertje. “Je kunt maatwerk leveren als een student ziek thuis zit, bijvoorbeeld”, schetst Nawfel. “Het is ideaal voor gepersonaliseerd leren. Ook kun je lessen opnemen en de video met studenten delen, zodat je niet steeds hetzelfde hoeft uit te leggen.” Rik: “Docenten die het eerst niet zagen zitten zijn nu om. Het scheelt ook enorm in de kopieerkosten als je lesmateriaal digitaliseert.” Bart verwacht dat het ingebakken raakt. “We zijn nog lang niet af van die anderhalve meter. Dat betekent dat we ook volgend schooljaar nog deels online les moeten geven. Door de ervaringen die we ermee opdoen, leren we andere mogelijkheden kennen om onze visie op leren in de praktijk te brengen. Zo kan afstandsleren voor bepaalde onderdelen een automatisme worden.” Nu iedereen de mogelijkheden ziet en ervaart, kunnen onderwijsinstellingen met een duidelijke visie en goede begeleiding de positieve effecten van leren op afstand ook voor na de crisis borgen.

Meer informatie

Deel deze pagina: Onderwijs op afstand in het mbo: ‘Met online onderwijs kun je maatwerk bieden’

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail