Kennisnet adviseert de werkwijze voor nu en de korte termijn niet te wijzigen. We raden aan de huidige tools te blijven gebruiken en geen nieuwe producten te introduceren. In een later stadium is een goede evaluatie van de opgedane ervaringen noodzakelijk. Daarvoor geven we diverse aanbevelingen. Met aandacht voor functionele eisen, privacy en regelgeving. Scholen kunnen dan toekomstbestendig onderwijs op afstand inpassen in hun totaalaanpak

Privacy

Hoe gaan aanbieders van videobel-apps om met de gegevens van uw school en van leraren en leerlingen? Vooraf moeten de voorwaarden waterdicht zijn. Belangrijk is dat uw school duidelijke richtlijnen voor het gebruik opstelt. Leraren en leerlingen weten dan wat wel en niet kan of mag. Denk bijvoorbeeld aan het extern delen van gemaakte opnamen. Kennisnet maakte een overzichtelijke privacyscan van de meest gebruikte applicaties.

Bekijk de Quickscan Privacy

Wilt u Google G Suite for Education blijven gebruiken? Voer dan eerst deze handelingen uit

Lees meer over privacyrisico’s bij gebruik van Google G Suite for Education

Welke leverancier?

U kunt kiezen voor een al langer bestaande videobel-app van een bekende leverancier met een grote naam. Microsoft Teams of Google Meet bijvoorbeeld. Of voor een relatief jonge, nog kleine aanbieder. De grote bedrijven bewijzen op dit moment dat hun applicaties betrouwbaar zijn, ook in capaciteit. Kennisnet bewaakt bovendien samen met SURF voor de onderwijssector hun voorwaarden. Nieuwkomers in de markt bieden vaak veel functionaliteiten, maar er zijn soms vragen over kwaliteit, veiligheid en privacy.

leerling videobelt met lerares
Leerling belt met lerares

Videobellen nu

Op dit moment hebben gebruikers, ict-ondersteuners en beleidsbepalers vooral op afstand contact. Snelle beslissingen zijn vaak nodig. Wij geven daarom twee adviezen.

Gebruik tools die al in huis zijn

Of deze nu van techreuzen zijn of niet, het doet niet ter zake. Deze tools werken al goed samen met de andere applicaties op school. Een les vraagt immers meer dan een videobel-app. En belangrijk: de gecontroleerde en daarmee veilige toegang tot accounts voor leerlingen en leraren is al ingeregeld.

De school heeft al afspraken met de leverancier gemaakt. Die horen de privacy van de gebruikers te waarborgen. Gebruik uw bestaande leverancier en zijn kennis/investeringen. Ga op dit moment niet improviseren, met alle risico’s van dien.

De gebruikers zijn al vertrouwd met de inlogprocedures of interfaces van deze apps. Dat is een onmisbaar voordeel nu ondersteuners, leraren en leerlingen proberen hun weg te vinden in afstandsonderwijs. 

Implementeer geen nieuwe producten

Tenzij afstandsonderwijs zonder de nieuwe functionaliteit niet mogelijk is. Het is niet realistisch nieuwe producten op korte termijn met succes in te zetten. Het kost namelijk veel tijd en inspanning nieuwe diensten goed te laten functioneren binnen de context van alle andere applicaties op school. Bovendien moeten nieuwe producten de privacy van de gebruikers waarborgen. En, zij moeten er ook nog mee leren werken.

Videobellen evalueren

Neem ook de tijd om de inzet van videobellen te evalueren. Misschien als onderdeel van een bredere evaluatie van het afstandsonderwijs op uw school. Voldoen de tools die afstandsonderwijs mogelijk maken aan alle functionele eisen van het onderwijs? Wat heeft het lerarenteam daarover intussen geleerd? Kunnen we de privacy van leraren en leerlingen afdoende borgen en voldoen we nog aan de regelgeving? Wat zijn de criteria? Wij geven 6 adviezen.

Goede samenwerking belangrijk

Zorg ervoor dat de nieuwe dienst goed samenwerkt met de andere diensten die nodig zijn bij afstandsonderwijs. Wilt u gaan videobellen? Zorg er dan voor dat ook de bel-app daarmee samenwerkt en de presentatiesoftware via de schermen te delen is. Bekijk het vanuit de context van de bredere lessituatie en wat u daarin wilt bereiken. Niet vanuit losse tools zonder context. Wanneer verschillende diensten van elkaars gegevens gebruik moeten maken, zorg dan voor open standaarden voor bestanden en uitwisselingsformaten. Dat maakt vervanging van onderdelen in de toekomst eenvoudiger.

Kies voor geïntegreerde diensten

Geïntegreerde diensten zorgen voor zo min mogelijk complexiteit in de ict-architectuur, waardoor deze beheersbaar en betaalbaar blijft. Bovendien zorgen allerlei ‘losse tooltjes’ voor een complexe gebruikerservaring en dus een hogere drempel om deze te gebruiken.

Verwerkersovereenkomst belangrijk

Kies voor diensten van partijen waarmee verwerkersovereenkomsten mogelijk zijn. Het liefst voor leveranciers die deelnemen in het privacyconvenant of waar specifieke afspraken met het onderwijs mogelijk zijn. Hierin spreekt de school af wat er met de data van leraren en leerlingen gebeurt. 

Denk na over accounts

Neem in overweging dat accounts aanmaken/verwijderen vaak een automatisch proces is. In het voortgezet onderwijs (vo) loopt dit via Entree Federatie tussen lesmateriaal, ELO’s en de producten van Google en Microsoft.

In het primair onderwijs gaat dit in de meeste gevallen via een leveranciersportaal, waarmee je via Basispoort bij het lesmateriaal komt en gekoppeld bent aan Microsoft, Google of Apple devices en diensten. Zorg dat nieuwe diensten in dit model passen om veel handmatig werk aan het account met bijkomende risico’s te voorkomen.

Verdienmodellen

Wees u bewust van de verdienmodellen van de leveranciers en maak daar een weloverwogen keuze in. In welke ontwikkelingsfase bevindt een aanbieder zich? Een nieuwkomer wil snel veel klanten en voegt daarom veel functionaliteiten toe. Een gevestigde partij heeft een ander verdienmodel en besteedt vaak meer aandacht aan beveiliging.

Meer informatie

Bekijk de Quickscan Privacy op lesopafstand.nl

Primair en voortgezet onderwijs

Lees meer over videobellen en videochat op lesopafstand.nl

Lees meer over videostreamen vanuit de klas op lesopafstand.nl

Middelbaar beroepsonderwijs

Lees meer over interactieve video in het mbo op mbo.lesopafstand.nl

Podcast: 7 valkuilen bij videobellen met een leerling

Deel deze pagina: Videobellen met leerlingen? Tips voor een goede aanpak

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail