Hoe creëer je draagvlak binnen je school? Binnen het voormalige Doorbraakproject Onderwijs & ICT organiseerde Scholengemeenschap Het Hooghuis visualisatiesessies om na te denken hoe een overkoepelend dashboard moet werken. Hoe pakten zij dit aan?

Werkwijze

"Leerlingen meer op maat bedienen met een ondersteunend systeem, dat is wat het Hooghuis graag wilde. Maar welke inzichten in voortgang van de leerling daarvoor nodig waren en waar het systeem precies aan moest voldoen: dat was niet helemaal helder," zegt Wietse van Bruggen, expert bij Kennisnet.

"Om dit inzichtelijk te krijgen, organiseerde Het Hooghuis een aantal sessies met een team mensen uit verschillende functies. Leraren, mentoren, zorgfunctionarissen en teamleiders kwamen bijeen. Het doel was duidelijk: het aangeven van eisen en wensen voor een ondersteunend systeem. Deze wensen en eisen werden vertaald naar een visualisatie; een zogenaamde mock-up. Deze mock-up kon gebruikt worden bij gesprekken met leveranciers." 

ict-wensen-vertalen-naar-praktijk
Het organiseren van visualisatiesessies helpt om ict-wensen helder te krijgen © Dirk-Jan Visser / Kennisnet

"Het belangrijkste vraagstuk tijdens de eerste sessie was duidelijk: wat voor oplossing moet het systeem bieden? De wensen en ideeën werden verzameld en dit resulteerde in een lange lijst. Vervolgens was het de uitdaging om deze lijst te prioriteren: wat is er nu echt belangrijk? Het voordeel van deze sessies, was de mogelijkheid tot discussie over bijvoorbeeld functionele eisen, verschillen van inzicht en dat deelnemers elkaar konden aanvullen", zegt van Bruggen.

Visualisatie eisen en wensen

"In de laatste fase werkten de deelnemers de belangrijkste wensen uit in verschillende scenario’s, waarbij het systeem ondersteunend moet zijn. De scenario’s presenteerden zij aan elkaar en de interaction designer. De interaction designer gebruikte de input vervolgens om de functionele eisen van het systeem te visualiseren in de mock-ups. De ontwerpen zijn uiteindelijk nog eens voorgelegd aan de deelnemers van de sessies, voordat deze definitief waren. Belangrijk was natuurlijk dat het uiteindelijke ontwerp ook overeenkomt met de wens van de deelnemers", zegt van Bruggen.

"Uiteindelijk zijn er mock-ups gemaakt met als centrale vraag: hoe moet het systeem, dat meer inzicht in voortgang biedt, werken voor vakdocenten, mentoren en zorgmedewerkers? Daarnaast was het ook belangrijk dat leerlingen zelf goed inzicht krijgen in hun leerproces.

Voordelen van visueel maken wensen

"Het visueel maken van wensen en ideeën levert verschillende voordelen op. Zo creëer je draagvlak binnen je school voor het idee. Het inzichtelijk maken van wensen in een visueel ontwerp, geeft je ook handvatten bij gesprekken met belanghebbenden, zoals collega’s en marktpartijen. Ik hoop dat dit praktijkvoorbeeld van Het Hooghuis andere scholen inspireert", aldus van Bruggen.

Deel deze pagina: Ict-wensen vertalen naar de praktijk

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail