Het bestuursakkoord tussen OCW en MBO-Raad 2018-2022 heeft als titel: ‘Trots, vertrouwen en lef’. Digitalisering speelt hierin een belangrijk rol. Technologische ontwikkelingen vragen om een nadere invulling van het bestuursakkoord; op de inhoud en inrichting van onderwijs en op de digitalisering van een leven lang leren.

Waarmaken ambities

Voor het waarmaken van deze ambities is samenwerking nodig tussen instellingen, het beroepenveld en de regio. Daarom is de strategische agenda ‘TROTS, vertrouwen, LEF & digitalisering’ ontwikkeld door saMBO-ICT, Kennisnet en SURF. De digitaliseringsagenda biedt een gezamenlijke richting. Deze gezamenlijke aanpak moet zorgen voor de realisatie van onze ambities. 

De strategische agenda digitalisering moet de ambities in het mbo waarmaken © Dirk-Jan Visser / Kennisnet

De agenda kent drie hoofdrichtingen, die zijn uitgewerkt in een aantal doelstellingen. Kennisnet draagt aan de agenda bij met activiteiten die aansluiten bij onze Meerjarenkoers 2018-2022:

  1. Inhoud van het onderwijs aanpassen

a. Werk maken van een leven lang ontwikkelen
b. Werken aan digitale burgerschapsvaardigheden

2.  Flexibilisering van het onderwijs realiseren

a. Er wordt gezamenlijke regie gevoerd op leermiddelen
b. Elke student heeft een eigen dossier
c. Onderwijslogistiek maakt flexibilisering mogelijk, bijvoorbeeld met het referentiemodel

3. Digitalisering van het leren faciliteren

a. Docenten kunnen zich ontwikkelen en worden daarin gefaciliteerd, bijvoorbeeld het vergroten van de ict-bekwaamheid door de inzet van een i-coach.
b. Gebruik van data-ondersteund onderwijs.

Meer informatie

Benieuwd naar de digitaliseringagenda? Lees meer op sambo-ict.nl

Deel deze pagina: Strategische agenda digitalisering mbo 2018-2022

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail