Het Technologiekompas geeft inzicht in de technologische ontwikkelingen die op dit moment interessant zijn, startend vanuit de ambities van het onderwijs. Maar hoe bepalen bestuurders en schoolleiders in welke technologie het beste kan worden geïnvesteerd? Welke prioriteiten horen daarbij? En waar ligt de verantwoordelijkheid voor de keuze, aankoop en inrichting van die technologie?

Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), een groot vo-bestuur in Noord-Brabant, had vergelijkbare vragen bij het aanscherpen van hun ict-beleid. Een lastig vraagstuk waar OMO tegenaan liep, is: 

Een licht getinte leerling heeft een VR-bril op en vier andere leerlingen, zowel meisjes als jongens, staan om hem heen en kijken met belangstelling toe.
‘De Benefit Map van het Technologiekompas is erg krachtig om de discussie tussen twee ‘bloedgroepen’ op gang te brengen. Door naar elkaar uit te spreken hoe je tegen technologie aankijkt, wordt het beleid vanzelf duidelijker.’ © iStock

Benefit Map toegepast

Om de discussie tussen het bestuursbureau en de rectoren te sturen, werd één van de instrumenten uit het Technologiekompas ingezet: de Benefit Map. 

De Benefit Map helpt om inzicht te krijgen in: 

Dat geeft inzicht in het draagvlak binnen de school voor technologie bij zowel de schoolorganisatie als de leraren en leerlingen. Zo is de school beter voorbereid bij de uitrol en implementatie van technologie.

Bij OMO was het voornaamste punt van discussie juist of de verantwoordelijkheid voor technologie op gezamenlijk (bestuursvereniging) of lokaal (school) niveau ligt. Om die discussie te voeren, pasten we de Benefit Map iets aan: de ene as representeerde de verantwoordelijkheid van het bestuur voor een technologie, de andere as die van de scholen. De deelnemers werden gesplitst in twee groepen: bestuur/staf en rectoren. Beide groepen maakten een Benefit Map die hun kijk op de zaak weergaf.

Principes voor een ict-beleidsplan

Vooraf verwachtte OMO dat de meningen zouden verschillen. Maar na de oefening bleken de groepen het best met elkaar eens te zijn. Uit de discussie die volgde, kwam een set van onderliggende principes voor het ict-beleidsplan, waar zowel het bestuur als de rectoren tevreden over waren.

“We constateerden dat het maken van gezamenlijke keuzes de beste optie is voor een groot deel van de technologische omgeving. Dit ontlast de scholen zonder dat zij hun onderwijskundige autonomie verliezen”, zegt Yvonne Kops, lid van de Raad van Bestuur. 

“En zelfs als het gaat om school-specifieke ict, kan er vanuit het bestuur best een soort menukaart worden gemaakt, waaruit scholen kunnen kiezen”, voegt Anoek Huisman toe, hoofd onderwijs van het Baanderherencollege. Zo’n menukaart wordt dan vanuit de bestuursvereniging ingekocht en gefaciliteerd, en ontzorgt de scholen daarmee.

Krachtig hulpmiddel voor discussie

De ruimte om zelf keuzes te maken en soms te experimenteren met nieuwe middelen, blijft voor OMO erg belangrijk. Margo van den Broek, beleidsadviseur onderwijs en ict bij OMO: “Deze discussie heeft een bruikbaar werkmodel opgeleverd van een menukaart en onderliggende principes. We gaan dit werkmodel verder uitwerken met concrete principes en afspraken, en het toepassen.”

“De Benefit Map van het Technologiekompas is erg krachtig om de discussie tussen twee ‘bloedgroepen’ op gang te brengen”, zegt Michael van Wetering, strategisch adviseur innovatie. “Door naar elkaar uit te spreken hoe je tegen technologie aankijkt, wordt het beleid vanzelf duidelijker.”

Zelf aan de slag

Zelf aan de slag met de Benefit Map als onderdeel van het ict-beleid? Lees meer over dit instrument in het Technologiekompas. 

In het Technologiekompas leggen we de belangrijkste technologieën voor het onderwijs uit. Het bevat daarnaast twee ingevulde Benefit Maps ter inspiratie, horend bij twee toekomstschetsen: 

Technologiekompas

Hoe gaat u als schoolbestuurder, schoolleider of ict-verantwoordelijke om met technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie? Het Technologiekompas van Kennisnet brengt de belangrijkste trends en ontwikkelingen in beeld en biedt handvatten en adviezen om deze ontwikkelingen in te zetten in het onderwijs.

nu lezen downloaden (PDF 3,4 MB)

Deel deze pagina: Hoe OMO het Technologiekompas gebruikt om ict-beleid aan te scherpen

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail