De kaarten maken u wegwijs in de belangrijkste wetenschappelijke inzichten, zodat u weet wat werkt met ict in het onderwijs. Gebruik de kaarten voor een gesprek en vergroot het inzicht in hoe u ict op school kunt inzetten. Feiten, doordenkvragen en tips op de kaarten helpen hierbij.

Voor schoolteams in het po, vo en mbo

De ‘Weten wat werkt-kaarten’ zijn ontwikkeld voor scholen in het po, vo en mbo. Schoolteams (directie, ict-coördinatoren en leraren) kunnen op een actieve manier aan de slag met de kaarten om het gesprek aan te gaan over wat werkt op gebied van onderwijs en ict.

Gebruik de ‘Weten wat werkt-kaarten’:

De kaarten zijn inhoudelijk mede gebaseerd op vragen die door het onderwijs zijn gesteld aan de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO); het online loket waar u antwoord krijgt op kennisvragen over het onderwijs. Heeft u vragen over onderwijs (en ict) en wilt u weten wat werkt? Kijk dan op de website van de Kennisrotonde.

Hoe kan ik de kaarten gebruiken?

De losse ‘Weten wat werkt-kaarten’ voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo kunt u downloaden onderaan deze pagina. U vindt tevens op beide pagina’s één document dat alle kaarten bevat. We raden u aan om de kaarten na het downloaden te bespreken onder begeleiding van een externe procesbegeleider.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de ‘Weten wat werkt-kaarten’ contact op met Kennisnet support via support(vervang deze tekst met @ teken)kennisnet.nl of 0800 321 22 33.

Deel deze pagina: Weten wat werkt-kaarten

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail