Niets is vervelender dan het schooljaar starten zonder goed werkend internet of een virus in het systeem. Dit vertraagt de les en leidt tot verlies van onderwijstijd. Wij geven 5 tips voor de schoolbestuurder, schoolleider en ict-coördinator om het schooljaar goed te starten met behulp van ict.

1. Breng uw ict-infrastructuur op orde

De start van het nieuwe schooljaar is hét moment om te zorgen voor een professionele ict-infrastructuur. In de handreiking internetverbinding leest u alles over toegang tot het internet. Ook staan er tips en adviezen die u helpen bij de afweging wat voor uw school het beste werkt. Meer lezen? Bekijk onze andere publicaties over hoe u goede internetverbinding en wifi regelt op school.

Scholen maken steeds meer gebruik van videobelprogramma’s. Dit heeft impact op het computernetwerk en de internetverbinding op school. In dit artikel leest u wat de impact van videobelprogramma’s zoals Microsoft Teams en Google Meet is op het computernetwerk en de internetverbinding op school.

Bij tip 5 in dit artikel, leest u hoe u binnen SIVON, samen met andere schoolbesturen, uw ict-infrastructuur samen kunt inkopen.

2. Regel uw devices en het beheer ervan

Werkt u, of wilt u gaan werken met devices? Denk dan goed na over de keuze van het device en het beheer ervan. Kennisnet heeft een Keuzehulp Devicetype ontwikkeld die u helpt om een gefundeerde keuze te maken tussen de meest voorkomende typen devices.

Denk ook goed na over het beheer van de devices. Zeker wanneer u devices wilt inzetten voor digitaal toetsen. Beheer ze met Mobile Device Management. MDM is software waarmee u tablets, laptops en chromebooks effectief inzet in de klas, doordat u ze op afstand beheert. 

Benieuwd naar MDM en wilt u ermee aan de slag? Wij helpen u op weg met een praktische brochure over MDM-software. Hierin leest u wat MDM is, waarom het past in een moderne ict-inrichting en hoe u de juiste keuze maakt voor uw organisatie door de handige keuzehulp. 

Bij het gebruik van devices is het belangrijk dat u ook nadenkt over het beheer ervan.

3. Beveilig uw gegevens

Uiteraard dienen scholen en besturen zich te houden aan de privacywetgeving (AVG). Om scholen hierbij te helpen en van actuele informatie te voorzien, hebben Kennisnet en de sectorraden de aanpak IBP voor het primair en voortgezet onderwijs ontwikkeld. Ook is er een aanpak voor het mbo ontwikkeld.

Deze aanpak helpt scholen bij het maken van IBP-beleid. Ga aan de slag met de aanpak IBP zodat uw school blijft voldoen aan de nieuwe privacywetgeving.

Daarnaast kunt u stappen ondernemen om de ict-infrastructuur te beveiligen. Een onveilige ict-infrastructuur kan leiden tot chaos op school. Denk aan het wegvallen van het internet, verstoorde lessen, leerlingen die cijfers aanpassen, medewerkers die geen salaris ontvangen of data die op straat liggen. Om de risico’s te verkleinen heeft Kennisnet een checklist met 8 maatregelen ontwikkeld.

4. Denk na over smartphonebeleid

Smartphones in de klas: verbieden of toestaan? In Frankrijk is er inmiddels een landelijk verbod, maar ook in Nederland is er volop discussie. Scholen zijn niet geholpen bij een eenzijdig antwoord. Het gaat juist om het maken en volgen van integraal beleid dat past bij de school. De publicatie ‘Schoolbeleid voor smartphones’ helpt scholen op weg bij het maken van een smartphonebeleid.

5. Profiteer van inkoopvoordelen

Heeft u wel eens nagedacht over het gezamenlijk optrekken met collega-besturen? SIVON is een coöperatie van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. Binnen deze coöperatie bepalen de leden gezamenlijk de richting. Als lid krijgt u toegang tot expertise en kennisdeling en samen met andere besturen zorgt u voor een passend aanbod van ict-producten en diensten voor scholen.

SIVON heeft 3 diensten ontwikkeld die u als schoolbestuur kunt afnemen.

Lees meer over SIVON.

Deel deze pagina: Start het schooljaar goed met ict

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail