Niets is vervelender dan het schooljaar starten zonder goed werkend internet of een virus in het systeem. Dit vertraagt de les en leidt tot verlies van onderwijstijd. Wij geven 6 tips voor de schoolbestuurder, schoolleider en ict-coördinator om het schooljaar goed te starten met behulp van ict.

1. Breng uw ict-infrastructuur op orde

Een soepel begin van het schooljaar vraagt om een professionele ict-infrastructuur. De start van het nieuwe schooljaar is hét moment om dit goed aan te pakken.

In de handreiking internetverbinding leest u alles over toegang tot het internet. Ook staan er tips en adviezen die u helpen bij de afweging wat voor uw school het beste werkt. Meer lezen? Bekijk onze andere publicaties over hoe u goede internetverbinding en wifi regelt op school.

Liever luisteren? In de Kennisnet-podcast over ict-infrastructuur geven Michael van Wetering en Hans Pronk, experts op het gebied van ict-infrastructuur en internettechnologie, adviezen over hoe u dat aanpakt.

2. Beheer uw devices met Mobile Device Management

Werkt u met devices of wilt u met devices gaan werken? Denk dan goed na over het beheer ervan. Mobile Device Management (MDM) helpt u hiermee.

MDM is software waarmee u tablets, laptops en Chromebooks effectief inzet in de klas, doordat u ze op afstand beheert. De markt voor MDM-software kan groot en ingewikkeld lijken, waardoor u er als schoolbestuur liever niet aan begint. Dat is enorm zonde. De tijd die u vooraf investeert, wint u later dubbel en dwars terug.

Benieuwd naar MDM en wilt u ermee aan de slag? Kennisnet helpt scholen op weg met een praktische brochure over MDM-software. Hierin leest u wat MDM is, waarom het past in een moderne ict-inrichting en hoe u de juiste keuze maakt voor uw organisatie door de handige keuzehulp. 

Benieuwd naar praktijkverhalen over het beheer van devices met MDM-software? Beluister de Kennisnet-podcast over MDM. Hierin praten Els Booij en Koen van der Werf, experts op het gebied van innovatie en ict-infrastructuur, met leraar en ict-coördinator Sander Gordijn over MDM in de praktijk. 

3. Zorg voor goede informatiebeveiliging en privacy

Op 25 mei is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Deze nieuwe privacywetgeving verplicht scholen om het beleid rond informatiebeveiliging en privacy (IBP) op orde te hebben.

Om scholen hierbij te helpen, hebben Kennisnet en de sectorraden de aanpak IBP ontwikkeld. Er is een aanpak voor het primair en voortgezet onderwijs en voor het mbo. Deze aanpak helpt scholen bij het maken van IBP-beleid. Ga aan de slag met de aanpak IBP zodat uw school voldoet aan de nieuwe privacywetgeving.

4. Verminder werkdruk

Werkdruk in het onderwijs is een actueel en belangrijk onderwerp. Ict kan helpen om werkdruk te verminderen.

In een praktische verkenning bij 4 basisscholen, onderzochten Kennisnet en de PO-Raad hoe en op welke manier ict de werkdruk kan verminderen. Benieuwd naar de resultaten van deze verkenning? Lees het artikel ‘werkdruk verminderen met ict‘ in het primair onderwijs.

Wilt u zelf aan de slag? Op versnellingsvragen.nl/werkdruk staat praktische informatie over de aanpak.

5. Denk na over een smartphonebeleid

Smartphones in de klas: verbieden of toestaan? In Frankrijk is er inmiddels een landelijk verbod, maar ook in Nederland is er volop discussie. Scholen zijn niet geholpen bij een eenzijdig antwoord. Het gaat juist om het maken en volgen van integraal beleid dat past bij de school. De publicatie ‘Schoolbeleid voor smartphones’ helpt scholen op weg bij het maken van een smartphonebeleid.

6. Profiteer van inkoopvoordelen

Heeft u wel eens nagedacht over het gezamenlijk optrekken met collega-besturen? Bijvoorbeeld bij de inkoop van internet en diensten op gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP) of de inhuur van een functionaris gegevensbescherming (FG)? SIVON kan u daarbij helpen.

SIVON is een coöperatie van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. Binnen deze coöperatie bepalen de leden gezamenlijk de richting. Als schoolbestuur staat u aan het roer. Zo krijgt u toegang tot expertise en kennisdeling en zorgt u samen met andere besturen voor een passend aanbod van ict-producten en diensten voor scholen.

Lees meer over SIVON.

Deel Start het schooljaar goed met ict

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • E-mail