Een onveilige ict-infrastructuur heeft grote gevolgen voor een school en brengt de data en de ict-voorzieningen in gevaar.

Data zijn alle gegevens van en over leerlingen en medewerkers. Deze data moeten altijd beschikbaar, integer en vertrouwelijk zijn. Dit betekent dat:

Er is een verschil in de type data en hoe belangrijk ze zijn. Toetsgegevens van leerlingen zijn bijvoorbeeld belangrijker dan huiswerkopdrachten. Persoonsgegevens zijn weer anders dan toetsen. Zie voor meer informatie hoe u data classificeert in de aanpak IBP.

Ict-voorzieningen zijn zowel in de klas als in de ondersteunende processen van de bedrijfsvoering belangrijk. Denk aan internetverbindingen en het draadloos netwerk, elektronische leeromgevingen (elo’s), en ict-systemen zoals e-mailpakketten, camerasystemen en (financiële) personeelsadministratie.

Kabels gekoppeld aan netwerk
Een goed overzicht op uw fysieke ict-infrastructuur helpt risico’s te verkleinen.

Risico’s van een onbeveiligde ict-infrastructuur

Wanneer uw ict-infrastructuur onvoldoende beveiligd is, lopen uw data en ict-voorzieningen een risico. De risico’s op een rij:

Checklist: 8 maatregelen om uw ict-infrastructuur te beveiligen

Gelukkig kunt u bovenstaande risico’s verkleinen door een aantal preventieve maatregelen te nemen. Deze maatregelen hebben te maken met:

  1. de beveiliging van uw fysieke ict-infrastructuur
  2. het beschermen van bepaalde gebruikersaccounts
  3. of een combinatie van beide

Gebruik de checklist met de 8 maatregelen. De meeste maatregelen kunt u bij de interne ict-dienst of de ict-dienstenleverancier beleggen. Per maatregel leest u wat deze inhoudt, hoe u de maatregel uitvoert en hoeveel tijd en geld het kost.

Let op dat deze maatregelen de Aanpak IBP niet vervangen, maar een aanvulling daarop zijn. Ook kunt u het toetsingskader IBP gebruiken voor meer maatregelen om uw data te beschermen.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie vragen? Neem dan contact op met Kennisnet support via support(vervang deze tekst met @ teken)kennisnet.nl of op op 0800 321 22 33.

Deel deze pagina: Ict-infrastructuur beveiligen? Zo doet u dat!

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail