De samenleving is in transitie en dat geldt ook voor het onderwijs. De ambitie van Kennisnet is onderwijsvernieuwingen zo goed mogelijk te blijven faciliteren. Wij willen met ons werk graag scholen helpen veranderen; we willen graag dat wat we doen en faciliteren nuttig en praktisch toepasbaar is. Om ambities te realiseren, moet je eerst weten waar je staat. Dat geldt voor Kennisnet en ook voor onderwijsinstellingen. Daarom lanceren we samen met de PO-Raad en VO-raad MYRA, een vernieuwde monitor voor de onderwijssector.

Sprinter klaar voor 2023

Weet u hoe uw school ervoor staat als het gaat om weerbaarheid tegen ransomware-aanvallen of de stand van zaken rond digitale geletterdheid van leraren en leerlingen? U heeft vast wel een idee. Maar dat staven aan een benchmark van de sector was nog niet goed mogelijk. Er waren wel monitors, maar die bestreken slechts een deel van het veelomvattende ict-kader of ze richtten zich bijvoorbeeld alleen op het mbo en niet op de hele sector.  

Hoe groot is de opgave voor mijn school?

Met MYRA komt u precies te weten waar uw school op gebied van digitalisering staat. Het unieke aan MYRA is dat de monitor is toegespitst op de vernieuwingsopdracht en bijbehorende ambities waar het onderwijs nú en de komende jaren voor staat. Met uw deelname ontvangt u antwoord op de vraag: hoe groot is de opgave voor mijn school om de beoogde onderwijsvernieuwing te kunnen realiseren? MYRA neemt namelijk alle aspecten van ict en digitalisering van het gehele funderend onderwijs onder de loep. Daarmee levert het waardevolle inzichten op in wat scholen nog kunnen verbeteren. En aan de hand van het algemene sectorbeeld dat uit de monitor komt, kunnen Kennisnet, de raden en OCW bepalen hoe ze scholen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen en faciliteren. 

Elke school staat op een ander punt. Dat is logisch, want elke onderwijsinstelling heeft haar eigen ambities. Het pad naar onderwijsvernieuwing zal dus voor elke school anders zijn. De uitkomsten van MYRA creëren voor scholen een overzichtelijk geheel. Ze geven inzicht in te zetten stappen en maken het proces beheersbaar. Verder kunnen ze er prioriteiten mee stellen, want niet alles kan natuurlijk tegelijkertijd.  

Een pas op de plaats maken, óók als het druk is

Nu hoor ik u al zuchten: “Nog meer werk, we moeten al zoveel!” In het onderwijs is het inderdaad vaak veel meer hollen dan stilstaan. Maar juist in hectische tijden is het goed om soms even een pas op de plaats te maken. Even stilstaan bij doelstellingen en vooral ook bij waar u op dit moment staat ten opzichte van die doelstellingen. Om vervolgens een plan van aanpak te maken hoe u van hier naar die ambitie komt; het bereiken wat we allemaal zo graag willen: passend onderwijs en gelijke kansen voor ieder kind en iedere jongere. 

We gaan bij Kennisnet ook kritisch kijken naar onze bijdrage aan het bereiken van beter en veiliger onderwijs. Hoe weten we of onze activiteiten goed aansluiten bij wat het onderwijs nodig heeft? Hoe weten we of onze diensten goed geïmplementeerd en benut worden? Hoe blijven we ons portfolio steeds opnieuw aanpassen aan de veranderende behoeften van het onderwijs? En hoe zorgen we ervoor dat onze tools en adviezen praktisch toepasbaar zijn? Het volstaat niet om dit alleen te vragen aan de mensen met wie al contacten hebben. Om een zuiver beeld te krijgen van onze impact, willen we dit ook onafhankelijk laten onderzoeken. 

Bestaande hulpmiddelen beter benutten

De uitkomsten van dit onderzoek gebruiken we om onze activiteiten nog beter te kunnen afstemmen op het onderwijs. Wat kunnen we meer, beter of anders doen om scholen bij te staan? Dat wordt de centrale vraag. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat al bestaande hulpmiddelen als lesopafstand.nl, lerenvoorhetexamen.nl, het stappenplan voor het kiezen van leermiddelen en de handreiking ict-bekwaamheid meer onderwijsprofessionals bereiken? Want je hoeft niet altijd iets nieuws te creëren om vernieuwing te bewerkstelligen. Uiteraard investeren we in leemtes, maar meer van hetzelfde leveren is inefficiënt. Dus kijken we samen met onze partners beter naar wie wat oppakt. 

Beter goed gejat dan opnieuw bedacht

Daarnaast hopen we dat onderwijsprofessionals elkaar (blijven) opzoeken om van elkaar te leren. Lukt u dat (nog) niet, denk er dan eens over om u aan te sluiten bij een van onze netwerken. Het netwerk IBP (Informatiebeveiliging & privacy), de Kenniskring i-coaches po/vo/so of het netwerk informatiemanagement po/vo bijvoorbeeld. Sommige mensen denken dat deelnemen aan een netwerk veel tijd kost. Het omgekeerde blijkt in de praktijk veelal het geval te zijn. Doordat u leert van anderen, hoeft u niet steeds zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Zaken die u dacht te moeten ontwikkelen, blijken al te bestaan en kunt u hergebruiken. Geregeld een paar uur spenderen aan dit soort netwerken, bespaart u door de jaren heen en in verandertrajecten een veelvoud aan tijd. 

Meten is weten, niet alleen voor uzelf maar voor de hele sector. En alleen samen kunnen we stoppen met rennen en toch sneller onze doelen bereiken. 

Deel deze pagina: Onderwijsambities realiseren begint met monitoren en samenwerken

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail