Scholen maken volop gebruik van technologie. Het biedt veel kansen, zoals de mogelijkheden voor gepersonaliseerd leren en het verlagen van de werkdruk. Maar digitalisering is ook complex en heeft ‘bijwerkingen’, die we steeds meer voelen. Wat vinden we er bijvoorbeeld van dat techbedrijven data over leerlingen in handen krijgen? En wat betekent het inzetten van adaptieve digitale leermiddelen voor de relatie tussen leraar en leerling? Dit zijn voorbeelden van ethische vragen: vragen die gaan over ‘goed handelen’ en welke waarden we daarbij voorop stellen.

Een leerling met het Down Syndroom kijkt op een tablet en heeft een pen vast. Naast hem zit een lerares die met haar vinger boven de tablet hangt.
Ethische vragen zijn vragen die gaan over ‘goed handelen’ en welke waarden we daarbij voorop stellen.

3 waardevolle tools

Door stil te staan bij de impact van digitalisering en het gesprek hierover te voeren, krijgen we een beter beeld van wat we belangrijk én verantwoord vinden. Dat is nodig om de regie te nemen over ontwikkelingen. Het helder maken van waarden helpt daarbij en geeft richting. Het gesprek over waarden voeren we als sector, maar is ook waardevol voor besturen en scholen. De tools die de Kennisnet en de PO-Raad ontwikkelden ondersteunen daarbij.

De online workshop Bloom helpt schoolteams om op een verrassende manier in gesprek te gaan over de kansen en risico’s van digitalisering van het onderwijs. Het Ethiekkompas kan ingezet worden om in een paar stappen een antwoord te krijgen op een ethische vraag. En het waardenkader is ondersteunend bij het voeren van het gesprek over visie op digitalisering en de waarden die daarbij horen. De 3 tools helpen om weloverwogen keuzes te maken, passend bij uw visie op onderwijs.

Download de toolkit ‘Waarden waarmaken bij digitalisering’

Aan de slag met waarden en digitalisering? Download de toolkit ‘Waarden waarmaken bij digitalisering’ hieronder.

Toolkit Waarden waarmaken bij digitalisering

In de toolkit ‘Waarden waarmaken bij digitalisering’ zijn alle tools samengebracht. Zo kunt u makkelijk zien welke tool het beste aansluit bij uw vraag of situatie. Bij elke tool leest u waarvoor u deze kunt gebruiken en wat deze u oplevert. De tools kunnen ‘los van elkaar’ ingezet worden, maar ook in samenhang. Voor een goed gesprek, maar ook tijdens een studiedag. In de toolkit is bovendien een overzicht van handige bronnen opgenomen.

nu lezen downloaden (PDF 553 KB)

Deel deze pagina: Nieuwe toolkit helpt bij gesprek over waarden en digitalisering

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail