Online lesgeven 

Online lesgeven vraagt om een andere benadering. Want hoe organiseert u dat nou zo goed mogelijk? Onderstaande tips geven u inzicht:

Leerling volgt thuis een online les
Op lesopafstand.nl vindt u veel tips over het geven van online les.

Privacy bij online lessen

Ervaringen met les op afstand in 2020

In de Monitor hybride onderwijs delen leraren, schoolleiders, ouders en leerlingen hun ervaringen met onderwijs op afstand. Één van de geleerde lessen hieruit is dat ouders een helder lesprogramma en contact met de leraar als een belangrijk houvast ervaren in de ondersteuning van hun kind. Leerlingen kunnen pas goed met hun schoolwerk bezig zijn als ze weten wat er van hen verwacht wordt en ze goede ondersteuning krijgen. Tips over oudercommunicatie en andere relevante onderzoeken vindt u ook op lesopafstand.nl.

Webinars en online bijeenkomsten

Goed om te weten: lesopafstand.nl organiseert regelmatig webinars en online bijeenkomsten om scholen te helpen bij het organiseren onderwijs op afstand. Op 21 januari organiseren wij bijvoorbeeld een webinar in samenwerking met Google. In dit webinar geven wij u praktische tips over lesgeven met Google Classroom.

Benieuwd naar alle online bijeenkomsten?

Bekijk de agenda op lesopafstand.nl

Meer informatie

Deel deze pagina: Tijdelijke schoolsluiting: hulp bij het geven en organiseren van online les

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail