De Digitaliseringsagenda, onderdeel van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de PO-Raad, de VO-raad en Kennisnet. 

Presentatie van de digitaliseringsagenda © Kennisnet

Laat ict werken voor het onderwijs

“De komende jaren zal digitalisering het leren nog verder beïnvloeden. Dit betekent onder meer dat scholen steeds beter kunnen inspelen op hoe leerlingen leren en zich ook steeds vaker zullen afvragen welke digitale hulpmiddelen een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van een leerling. Digitalisering biedt daarmee kansen voor verbetering van het onderwijs, maar vraagt tegelijkertijd ook dat het onderwijs werkt aan de digitale geletterdheid van leerlingen en leraren.” Dat schrijft Arie Slob, de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, in de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer. 

In de Digitaliseringsagenda staan de ambities en activiteiten voor digitalisering in het primair en voortgezet onderwijs. De agenda geeft richting aan de ontwikkelingen en benoemt 5 speerpunten:

  1. Leraren, schoolleiders en bestuurders innoveren door samen en met anderen te leren
  2. Leerlingen en leraren zijn digitaal geletterd
  3. Digitale leermiddelen werken voor de gebruiker
  4. Infrastructuur is veilig, betrouwbaar en toekomstvast
  5. Ethiek van digitalisering in het onderwijs heeft structurele aandacht

De agenda sluit goed aan bij de Meerjarenkoers van Kennisnet. Hierin staat hoe Kennisnet het onderwijs ondersteunt bij een professionele inzet van ict.

Samenwerken en krachtenbundeling

Samenwerking tussen schoolbesturen bij het uitwisselen van kennis en het centraal inkopen van ict-producten en diensten is een belangrijk onderdeel van de digitaliseringsagenda. Om die reden is SIVON opgericht.

SIVON is een coöperatieve vereniging van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. Door de vraagmacht van haar leden te bundelen, zorgt SIVON ervoor dat scholen onder gunstige voorwaarden structureel kunnen beschikken over adequate (ict-)voorzieningen. Schoolbesturen werken zo samen aan een veilige, betrouwbare en toekomstvaste infrastructuur. Hiermee bouwen de schoolbesturen voort op de succesvolle samenwerking in het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

Inmiddels zijn 83 schoolbesturen lid van SIVON. Deze besturen geven onderwijs aan meer dan 24 procent van de leerlingen in het po en vo. De PO-Raad, VO-raad, SIVON, Kennisnet en OCW zullen de komende jaren nauw samenwerken om de samenwerking tussen schoolbesturen bij de digitalisering van het onderwijs te ondersteunen en te versterken. Om SIVON en de dienst Veilig Internet mogelijk te maken, wordt voor de komende 5 jaar een (start-)subsidie beschikbaar gesteld aan SIVON en Kennisnet.

Volgens minister Slob kunnen scholen op die manier de kansen benutten die digitalisering biedt voor beter onderwijs: “Laten we er samen voor zorgen dat iedere leerling het beste uit zichzelf kan halen en goed voorbereid is op de samenleving van morgen.”

Deel deze pagina: Digitaliseringsagenda primair en voortgezet onderwijs gepresenteerd

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail