Kennisnet onderzoekt welke scholen ambitieus bezig zijn met digitale geletterdheid. Deze zoektocht leidt tot schoolvoorbeelden, die we etaleren op Wikiwijs; hét onderwijsplatform waarop u leermiddelen zoekt, hergebruikt, maakt en deelt.

De eerste 3 scholen vertellen hun verhaal: het Veurs Lyceum, de Nicolaas Maesschool en Openbaar Onderwijs Groningen. Ze werken totaal verschillend, maar hebben wél een gedeelde missie: digitale geletterdheid een fundamentele plek in het onderwijs geven.

Bekijk de praktijkvoorbeelden op Wikiwijs.

Veel scholen willen digitale vaardigheden een plek geven in hun onderwijs. De schoolvoorbeelden van Kennisnet helpen u daarbij © Flip Franssen/Hollandse Hoogte

Lees ook de interviews waarin medewerkers van de scholen uitleggen hoe zij vorm geven aan digitale geletterdheid.

Veel manieren om digitale geletterdheid een plek te geven

De voorbeelden laten zien dat er veel manieren zijn om digitale geletterdheid handen en voeten te geven. We raden u dan ook geen specifieke aanpak aan, maar bieden u zoveel mogelijk handvatten zodat u de beste aanpak kunt kiezen voor uw school.

Waarom digitale geletterdheid belangrijk is

Leerlingen moeten zich in de toekomst kunnen redden in een sterk digitaliserende wereld. Digitale geletterdheid moet daarom een vaste plek krijgen in het onderwijs. Dat staat in het advies van het Platform Onderwijs2032 over de inhoud van het primair en voortgezet onderwijs.

De 4 componenten van digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid is het vermogen om digitale informatie en communicatie verstandig te gebruiken en de gevolgen daarvan kritisch te beoordelen. Digitale geletterdheid bestaat uit 4 componenten: mediawijsheid, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden en computational thinking.

Leerlingen worden niet uit zichzelf digitaal geletterd. Het is daarom niet de vraag óf u hier als school iets mee moet, maar hoe u dat doet.

Meer hulpmiddelen over digitale geletterdheid

Kennisnet biedt uw school nog meer hulpmiddelen om aan de slag te gaan met digitale geletterdheid, zoals de ‘Checklist digitale geletterdheid in het onderwijs’ en een ‘Stappenplan digitale geletterdheid voor het primair onderwijs’.

En gebruik de online workshops over computational thinking, mediawijsheid, informatievaardigheden om leraren bewust te maken van deze vaardigheden, en hoe zij daar in de klas mee aan de slag kunnen.

Kijk ook op de website van SLO voor uitgebreide informatie over digitale geletterdheid.

Deel deze pagina: Geef digitale geletterdheid een plek in uw onderwijs met deze schoolvoorbeelden

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail