Meteen naar de content
  • Podcast
  • |
  • Digitale geletterdheid
  • |
  • po
  • vo
  • mbo

Iliass El Hadioui: grondlegger van De Transformatieve School

Hoe ga je als school om met leerlingen die opgroeien tussen botsende codes van thuis, school en straat? En welke rol spelen digitalisering en burgerschap hierin? Iliass El Hadioui – socioloog, onderzoeker en lid van de Onderwijsraad – ontwikkelde de filosofie van De Transformatieve School die leraren helpt omgaan met straatgedrag op school. Kennisnet-adviseur Remco Pijpers praat met hem over zijn filosofie, digitalisering en burgerschap.

Logo Kennisnet

Door de redactie

7 oktober 2019
2 minuten lezen

“Leerlingen leven in drie culturen: de thuiscultuur, de straatcultuur en de schoolcultuur”, vertelt El Hadioui, “elk met een eigen dynamiek en ‘sociale ladders’. Het onderwijs moet deze drie onderkennen en de onderling tegenstrijdige codes en boodschappen leren begrijpen en productief hanteren.”

Hij pleit voor meer aansluiting met de verschillende codes in en buiten de school en de digitale omgeving. “Digitalisering is een belangrijk onderdeel in de maatschappij. Leerlingen moeten daarmee om kunnen gaan om te leren, leven en werken. Op school en stage of werk, op straat en thuis. Deze culturen hebben een eigen dynamiek, die van invloed is op het gedrag op sociale media.”

Meer podcasts

Meer podcasts van Kennisnet luisteren? Beluister de podcast en abonneer je via Apple PodcastsSpotify of je favoriete podcast-app op de Kennisnet-podcast.

Luister meer

Wat zou Freinet doen met een smartphone?

  • Podcast
  • Digitale geletterdheid
  • po

In deze podcastaflevering hoor je over het gedachtegoed van pedagoog Célestin Freinet in relatie tot digitale geletterdheid.

De onderwerpen waarover wij publiceren