Het verhaal van O2G2 is onderdeel van één van onze praktijkvoorbeelden voor bestuurders en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs die helpen bij het inbedden van digitale geletterdheid in het onderwijs.

Een doorlopende leerlijn digitale geletterdheid. Hoe krijgt u dat van de grond?

"We werken volgens de ‘scrum-methodiek‘. Met elkaar gaan we een continue cyclus van bouwen, evalueren en aanpassen aan. Het hoeft in deze beginfase niet perfect te zijn. Samen doen we ervaring op en scherpen we de leerlijn aan, zodat we over 2 jaar echt een solide basis hebben.

We willen de scholen binnen onze stichting daarbij geen rigide model opleggen, maar juist een duidelijk kader waar zij – afhankelijk van hun eigen visie en mogelijkheden – invulling aan kunnen geven. Het uitgangspunt is dat elke school kan aanhaken."  

Theo Douma (voorzitter college van bestuur) vertelt in de video onderaan dit interview over de doorlopende leerlijn en digitale geletterdheid bij O2G2 © Kennisnet

Welk model gebruiken jullie voor de leerlijn?

"De theoretische basis van SLO en Kennisnet is ons uitgangspunt. We zien digitale geletterdheid dus als een vaardigheid die uit 4 componenten bestaat: ict-basisvaardighedeninformatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. Deze vaardigheden vormen de basis voor de leerlijn. U kunt het zien als onze ‘digitale geletterdheid-grondwet’. Het is vervolgens aan de scholen zelf om te bepalen op welke manier deze componenten in de lessen worden aangeboden."

O2G2 is een groot bestuur. Hoe houden jullie alle scholen bij elkaar?

"Een belangrijke schakel tussen het bestuur en de scholen zijn de deelprojectleiders. Elke school heeft een deelprojectleider, die 1 dag in de week besteedt aan het opzetten van de pilots binnen de scholen. Die deelprojectleider werkt weer samen met leraren in de school, die ontwerpteams vormen.

De ontwerpteams werken aan de lesprogramma’s en zoeken of ontwikkelen bijbehorende materialen. Waar nodig krijgen de ontwerpteams en de deelprojectleiders externe ondersteuning en cursussen aangeboden. Ook leerlingen worden betrokken bij het ontwikkelen en testen van alle materialen. Hun input is van groot belang om het project te laten slagen."

Hoe komt u erachter of het effectief is wat jullie doen?

"In het speciale deelproject ‘Onderzoek’ meet een team de effecten van de pilots: wat werkt wel, wat kan beter of waar moeten we mee stoppen? Hierin trekken we samen op met enkele lerarenopleidingen en universiteiten, waarbij studenten ons met het wetenschappelijk onderzoek zullen gaan helpen."

Hoe meten jullie de voortgang van leerlingen?

"We gaan daarbij gebruik maken van een apart deel in de elektronische leeromgeving ‘It’s Learning’, waarin leerlingen alle projectresultaten kunnen opslaan en delen. Daarbij kijken docenten naar zowel het ‘meetbare’ als het ‘merkbare’ in het gedrag en de vaardigheden van leerlingen.

Dat start bijvoorbeeld met het uploaden van enkele foto’s in groep 2 van de basisschool, tot het delen van de code voor een zelfgebouwde robot in groep 8. Docenten maken gebruik van ‘rubrics’ om de resultaten van een project te kunnen beoordelen."

Kan de ict-infrastructuur van de scholen al deze plannen wel aan?

"We starten met een check bij alle scholen wat de huidige status van de infrastructuur is, zodat elke school mee kan doen.

Als u bijvoorbeeld kijkt naar devices, dan betekent dat niet dat er voor elke leerling een device beschikbaar hoeft te zijn, maar wel dat die apparaten dat alle leerlingen gedurende de week aan bod kunnen komen. Een ander belangrijk punt van aandacht is de wifi-verbinding. We gaan volledig in de cloud werken, dus we moeten voldoende bandbreedte kunnen garanderen."

Veel van onze scholen zien de doorlopende leerlijnen als een stap naar eigentijds onderwijs.

Zijn de scholen enthousiast over dit project?

"Zeker. Veel scholen binnen O2G2 zien deze ontwikkelingen als een gewenste stap naar eigentijds onderwijs. Bovendien geeft het ze de mogelijkheid om zich verder te kunnen profileren. De scholen krijgen veel ruimte om het project een eigen invulling te geven. Dat leidt tot veel enthousiasme."

Wat kunt u scholen meegeven die ook met een leerlijn willen starten?

"Het maken van een projectplan hoeft geen hogere wiskunde te zijn: start met een club mensen die echt willen, zet duidelijke kaders neer en geef vervolgens de ruimte. De scrum-methodiek werkt voor ons heel goed. Het enige wat we hoeven te doen is heldere uitgangspunten neerzetten en die gaandeweg verder invullen. Het is prachtig om te zien wat dat allemaal oplevert."

Bekijk de video over doorlopende leerlijnen bij O2G2

Meer weten? Laat u inspireren door de onderstaande video over de doorlopende leerlijn bij O2G2. Theo Douma vertelt over de werkwijze en Dennis Liewes (leerkracht groep 8) vertelt over de noodzaak om aan deze leerlijn te werken. En bekijk alle praktijkvoorbeelden over digitale geletterdheid voor bestuurders en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs.

Deel deze pagina: Geef digitale geletterdheid plek in uw onderwijs met een doorlopende leerlijn

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail