Curriculum.nu bereidt het nieuwe curriculum voor. Het ontwikkelteam digitale geletterdheid houdt zich bezig met de rol van digitale geletterdheid binnen het nieuwe curriculum. Eerder vertelde Aemile Roos, onderdeel van het ontwikkelteam digitale geletterdheid, over de conceptversie digitale geletterdheid.

In de tussentijd zijn er de nodige stappen gemaakt. Wij spraken met Gijsbreght van Doorn. Hij is lid van het ontwikkelteam digitale geletterdheid en leerkracht en ict’er geweest bij SO Kampen; een stichting voor speciaal onderwijs. Daarnaast geeft hij kinderen trainingen programmeren en begeleidt ouderavonden over onder andere sociale media waarbij de kinderen aanwezig zijn.

Wat heeft het ontwikkelteam digitale geletterdheid inmiddels opgeleverd?

"We werken in stappen. Na elke ontwikkelsessie publiceren we de resultaten en halen we feedback op tijdens consultatierondes. Het proces is transparant. Zo staan de tussenproducten en het ontwikkelproces op curriculum.nu.

"Het raamwerk Digitale geletterdheid is ontstaan vanuit een duidelijke visie. Hierin zijn 8 grote opdrachten en uitgewerkte bouwstenen opgenomen." 

Het raamwerk digitale geletterdheid © Curriculum.nu

Hoever zijn jullie in het proces? Is er nog ruimte voor feedback?

"We gaan richting einde van het ontwikkelproces. Zo is het vierde tussenproduct opgeleverd en vond half februari de vijfde ontwikkelsessie plaats.

"In mei volgt nog 1 lange consultatieperiode. Dit is de laatste kans voor iedereen in Nederland om feedback te geven op de aangevulde en aangescherpte bouwstenen. Voor het geven van feedback is het handig als je bekend bent met het proces. Ook moet je de overige tussenproducten kennen. Het is namelijk essentieel dat je de de totstandkoming van de grote opdrachten en bouwstenen begrijpt.

"Na de zomer overhandigen we de opbrengsten van de ontwikkelteams aan minister Slob, de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs. Vervolgens worden uit de grote opdrachten en de bouwstenen, de kerndoelen en eindtermen geactualiseerd.

Zijn er binnen het ontwikkelteam wel eens discussiepunten?

"Ja hoor, bijvoorbeeld over de opdracht ‘Duurzaamheid en leren voor de toekomst’. Duurzaamheid is een heel breed begrip en raakt ook aan de leven lang leren-discussie. Er is toen gesproken met de teams Burgerschap en Mens en natuur. Het ging over het vraagstuk: welk thema hoort waar? We hebben de onderwerpen echt moeten fileren. Het gesprek ging over ict-innovatie; helpt dit bijvoorbeeld bij het oplossen van milieuproblemen? Uiteindelijk komt het nu op meerdere plekken terug.

"Daarnaast bestaat de discussie over wat de basis van het curriculum moet zijn. Wat zou ieder kind in Nederland moeten kennen en kunnen? En wat als we het hele curriculum terugbrengen van 90 naar 70 % van de onderwijstijd, dan moet er nog een forse slag gemaakt worden. Dat vraagt om eensgezindheid. Het onderwijs is niet geholpen met een curriculum dat te groot is voor de beschikbare tijd.

"Uiteindelijk hebben we veel gehad aan de feedback van de experts die bleven zeggen: Toon moed; wij zijn overtuigd dat dit de vaardigheden zijn voor de toekomst"

Hoe kijkt u terug op uw werk voor Curriculum.nu ?

"Het werken in co-productie met een team van 15 collega’s, schoolleiders en leraren, was heel waardevol. De samenhang met de andere ontwikkelteams, de feedbackrondes en de input van adviseurs en experts was erg goed. Ik ben heel positief over de inhoud en het open en doordachte proces. Het is heel bijzonder dat er in Nederland gekozen is om juist leraren te laten werken aan het nieuwe curriculum. Dat is uniek in de wereld!

"De ontvangen feedback tijdens het proces hebben we erg serieus genomen. Veel partijen en personen hebben de kans aangegrepen om feedback te geven en mee te denken. Dat is een verrijking in het proces geweest.

"Door mijn werk in het ontwikkelteam heb ik de kans gegrepen om een mooie bijdrage te leveren aan het onderwijs in Nederland. Ik denk dat de curriculumvernieuwing een verbetering wordt. Ik heb vertrouwen in de slagingskans van het doordachte raamwerk dat er nu ligt."

Gijsbreght werkt voor scholen die voorop lopen in onderwijskundige vernieuwingen binnen het speciaal onderwijs. Binnen die ontwikkelingen heeft hij een aandeel geleverd met de combinatie techniek, pedagogiek en didactiek.

"Ik vind die mix belangrijk. Een tool als Scratch kan helpen om les te geven in eenvoudig programmeren. Ik merk dat leerlingen hierdoor op een andere manier leren denken. De leerling leert anders omgaan met problemen oplossen. Dat geldt voor alle leerlingen, ongeacht hun denkniveau. De kracht van de inzet van ict kan helpen de verschillen tussen leerlingen kleiner te maken.", vindt Gijsbreght.

Tot slot, wat zijn uw favoriete bouwstenen?

"Communiceren en burgerschap. Ik vind dat deze onderwerpen in de basis een plek moeten krijgen. Denk bijvoorbeeld aan sociale media, online pesten, oplichting en het herkennen van nepnieuws.

"Ik hoop dat de generatie die er nu aankomt, verstandig invulling kan geven aan een leven met ict. Dat gaat om het maken van bewuste keuzes en niet zomaar alle techniek en gemak omarmen."

Deel deze pagina: Ontwikkelteam digitale geletterdheid vertelt over het nieuwe curriculum

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail