Het Veurs Lyceum is één van de scholen die aan bod komen in onze praktijkvoorbeelden voor bestuurders en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs. Deze voorbeelden helpen scholen bij het inbedden van digitale geletterdheid in hun onderwijs.

Wiskundedocent Cyril Rothkrantz vertelt in de video onderaan dit artikel hoe Talentstromen bijdragen aan de digitale geletterdheid van leerlingen op het Veurs Lyceum in Leidschendam © Kennisnet

Talentstromen? Wat zijn dat?

"Binnen de Talentstromen laten we leerlingen op een thematische manier werken aan de vaardigheden die passen bij het leven in de 21e eeuw. Alle leerlingen van klas 1 tot en met 3 werken in heterogene groepen mee in de Talentstromen; mavo, havo en vwo zitten gemixt in een team.

Iedere leerling kiest aan het begin van het schooljaar welke Talentstroom hij wil volgen. Er zijn 3 verschillende perioden, waarin steeds een ander thema centraal staat."

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

"Stel, we behandelen in de eerste periode het thema ‘elementen’. Leerlingen uit leerjaar 1 gaan dan aan de slag met het onderwerp ‘lucht’, in leerjaar 2 behandelen we ‘water en vuur’, en in het derde leerjaar ‘aarde’.

Een leerling die voor de Talentstroom ‘Science’ heeft gekozen, gaat bij het onderwerp ‘lucht’ bijvoorbeeld zelf een vlieger ontwerpen en testen. Binnen de Talentstroom ‘Kunst & Media’ gaan leerlingen werken met perspectief en bij ‘Sport’ gaan ze aan de slag met wielrennen en elkaar uit de wind rijden.

Zo zijn alle leerjaren tegelijk met hetzelfde thema bezig, maar allemaal vanuit een andere invalshoek. De kern is dat het aanleren van vaardigheden centraal staat."

Hoe komt digitale geletterdheid terug in de Talentstromen?

"Enkele componenten komen daarbij steeds terug; zo werken leerlingen aan informatievaardigheden en ict-basisvaardigheden door de presentaties die ze maken en door online samen te werken.

Daarnaast besteden we binnen elke Talentstroom per periode aandacht aan specifieke digitale vaardigheden, zoals programmeren en mediawijsheid. Bij de stroom ‘Science’ valt programmeren binnen het onderwerp ’tijd’. In 3 jaar krijgen leerlingen een basis in programmeren mee. In de derde klas bouwen ze een robot die de woorden ‘Veurs Lyceum’ op de grond kan schrijven! De verwerking van al hun acties leggen de teams vast op een zelfgemaakte website."

Hoe zijn de Talentstromen tot stand gekomen?

"De aanleiding was de herziening van de lessentabel in de onderbouw. Het was toen al duidelijk dat we als school meer aandacht aan vaardighedenonderwijs wilden gaan besteden. In enkele personeelsbijeenkomsten is besproken wat welke vaardigheden we wilden aanbieden. Dit is vervolgens door een kerngroep verder uitgewerkt tot het concept van de Talentstromen. We vonden daarvoor ruimte door enkele zaak- en creatieve vakken anders ingevuld aan te bieden."

Hadden docenten, die de Talentstromen geven, aanvullende scholing nodig?

"Iedere docent die lesuren binnen een Talentstroom verzorgt kon zelf aangeven over welk onderwerp hij scholing nodig had. Dit viel onder de professionaliseringstijd die iedere docent kan inplannen. Zelf heb ik bijvoorbeeld een cursus over het maken van digitaal lesmateriaal gevolgd.

Een Talentstroom is een multidisciplinair vak; je moet je als docent dus echt in de vakken van collega’s verdiepen.

Wat belangrijker is, is dat een Talentstroom een multidisciplinair vak is; je zult je als docent dus echt in de vakken van je collega’s moeten verdiepen. Mij geeft dit veel energie, maar je moet je onderwijs ineens wel heel anders inrichten. Dat kost bij de ene collega wat meer tijd dan bij de ander."

Gaat er niet enorm veel tijd in zitten om zoiets van de grond te krijgen?

"Onze ervaring is dat je heel goed moet kijken welke keuzes je met elkaar wilt bediscussiëren en welke zaken je als kernteam gewoon moet beslissen. Anders blijf je te lang praten. Nu we voor het derde jaar draaien, zien we ook dat het ons tijd gaat opleveren. De materialen krijgen ieder jaar nog wel een update, maar het grote werk is gedaan.

Wel is er iedere 2 weken overleg tussen de coördinatoren van de 3 Talentstromen, om af te stemmen dat in iedere Talentstroom dezelfde vaardigheden op hetzelfde moment aan bod komen en ook op dezelfde manier getoetst worden."

En, hoe vinden de leerlingen het?

"Leerlingen zijn erg enthousiast, we krijgen veel positieve reacties. Daarbij helpt het natuurlijk dat ze kunnen kiezen voor een Talentstroom die echt bij hun interesses past. Toch kan het altijd weer een beetje beter. Daarom vragen we de leerlingen aan het eind van iedere les wat er volgens hen nog anders kan. Dat maakt ze meteen weer meer betrokken."

Bekijk de video over Talentstromen

Laat u ook inspireren door onderstaande video over Talentstromen en digitale geletterdheid op het Veurs Lyceum. Naast Cyril Rothkrantz vertelt rector Charlotte van Thiel daarin over haar rol als schoolleider. En Eugenie Zwanenburg (coördinator van de Talentstromen), vertelt over de positieve effecten van deze aanpak.

Deel deze pagina: Digitale geletterdheid in de praktijk: ‘Zet in op vaardigheden in het algemeen’

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail