Op steeds meer plekken in het land ontstaan ontdeklabs. Dit zijn inspiratieruimtes waar leraren en leerlingen buiten de normale onderwijssetting aan andere manieren van onderwijs werken. In een ontdeklab maken leraren en leerlingen kennis met nieuwe technologie, experimenteren zij ermee en leren zij er veilig en zinvol mee omgaan.

Positieve ervaringen

Het fenomeen ontdeklabs is betrekkelijk nieuw. Er is bijvoorbeeld nog geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van een ontdeklab of naar de invloed ervan op de onderwijspraktijk. De eerste ervaringen van de pioniers zijn positief en veel schoolbesturen zijn erg tevreden. Hun ontdeklabs leiden tot veel enthousiasme bij leerlingen, leraren, ouders en vaak ook bij partners in de regio. De belangrijkste succesfactor voor schoolbesturen is de verbinding met de onderwijsvisie en de onderwijspraktijk.

Ontdeklabs in het onderwijs
Ontdeklabs leiden tot veel enthousiasme bij leerlingen, leraren, ouders en vaak ook bij partners in de regio. © Heutink / Fotostudio Smit

Waarom en voor wie een ontdeklab?

Met ontdeklabs geven schoolbesturen hun leerlingen en leraren de ruimte om nieuwe kennis op te doen en spelenderwijs nieuwe ict-toepassingen te ontdekken en te benutten.

Er zijn 2 hoofddoelen te onderscheiden:

  1. het enthousiasmeren van leerlingen voor 21e eeuwse vaardigheden en het werken met ict en technologie
  2. het bevorderen van ict-bekwaamheid en digitale geletterdheid van leraren

In de praktijk lopen deze doelen door elkaar heen, waarbij één van de doelen primair is. Een ontdeklab dat zich richt op het enthousiasmeren van leerlingen kan ook ingezet worden op het vergroten van de ict-bekwaamheid van leraren.

Ontdeklabs zijn vaak van een bestuur of van een kleine groep besturen. De leeractiviteiten zijn geïntegreerd in het curriculum van de scholen en het ontdeklab wordt regelmatig door leerlingen bezocht. Ook kunnen leraren er inspiratie opdoen om het onderwijs in hun eigen school te vernieuwen.

Daarnaast zijn er ontdeklabs die eigendom zijn van hogescholen of bibliotheken. Ze zijn bedoeld om scholen of schoolbesturen uit de regio te inspireren met de mogelijkheden van nieuwe technologie.

Een ontdeklab starten

Om tot een goed lopend ontdeklab te komen, dat aansluit bij de gestelde doelen, doorlopen scholen een aantal fases.

De 4 fases zijn:

  1. verkenning
  2. besluitvorming
  3. inrichting
  4. exploitatie

Deze fases zijn niet strikt gescheiden, maar lopen vaak dynamisch in elkaar over. In de handreiking staan bij iedere fase tips die helpen bij het doorlopen ervan.

Lees de handreiking Ontdeklabs in het onderwijs

Zelf aan de slag? Lees de handreiking ‘Ontdeklabs in het onderwijs’.

Deel deze pagina: Ontdeklab verbindt de onderwijsvisie met de onderwijspraktijk

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail