Meteen naar de content
 • Uitleg
 • |
 • Professionalisering leraar
 • |
 • po
 • vo
 • mbo

Stafmedewerker, hoe ondersteun je professionalisering van ict-bekwaamheid?

In dit artikel gaan we dieper in op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van de stafmedewerker in relatie tot de ict-bekwaamheid van de leraar. Vraagstukken op dit vlak kunnen relevant zijn voor stafmedewerkers die werken aan hr, onderwijsbeleid, it en informatiebeveiliging.

Frans Schouwenburg

Door Frans Schouwenburg

7 maart 2022
11 minuten lezen

Voor vier stafrollen beschrijven we de link met de ontwikkeling van ict-bekwaamheid van de leraar. Binnen een bestuur kan een stafmedewerker verschillende verantwoordelijkheden dragen. De vier stafrollen die we beschrijven kunnen dan ook afwisselend betrekking hebben op één persoon of meerdere personen.

Vier stafrollen

Gespreksonderwerpen en gespreksvragen

In dit artikel vind je vragen en gespreksonderwerpen voor de stafmedewerker – die is immers één van de sleutelfiguren rond ict-bekwaamheid in de schoolorganisatie. Met deze vragen, onderdeel van de Handreiking professionalisering ict-bekwaamheid, kun je als stafmedewerker de dialoog starten over ict-vaardigheid. 

Kies je eigen weg 

Ons advies is om je eigen weg te kiezen, onderwerpen te selecteren die in jouw schoolorganisatie leven en die met alle betrokkenen te onderzoeken. De vragen van de leraar over ict-bekwaamheid vormen altijd het startpunt. Ben je geen stafmedewerker maar heb je een andere rol, kijk dan naar de vragen die passen bij jouw eigen rol. 

De gespreksonderwerpen zijn geordend aan de hand van diverse thema’s:

 • Onderwijsleerproces en onderwijsvisie: over de inzet van ict in het primaire proces, zoals pedagogiek, didactiek, onderwijsinhoud, digitale geletterdheid.
 • Taken, cultuur en samenwerken: over het organiseren van het onderwijs, zoals taakverdeling bij professionalisering en sturingsfilosofie, teamontwikkeling en leren van elkaar, faciliteren van professionalisering.
 • Omgeving: over maatschappelijke ontwikkelingen en het participeren in externe netwerken.
 • Eigen professionalisering: over de inzet van ict voor de eigen professionalisering.

Daarnaast hebben we drie specifieke beleidsthema’s onderscheiden die voor de meeste scholen urgent zijn: gelijke kansen, veiligheid en AVG (informatiebeveiliging).

Hieronder volgen de hoofdvragen, onderwerpen, gespreksvragen en achtergronden bij mogelijke antwoorden.

Hoofdvragen voor de stafmedewerker

1a. Hoe verbind je de onderwijsvisie aan de ict-kennis en -vaardigheden van de leraar?
2a. Hoe verbind je de sturingsfilosofie van je bestuur aan de professionalisering van onderwijs en ict?
2b. Hoe verbind je de ontwikkelingen van medewerkers aan het gezamenlijk leren over technologie?
3. Hoe verhoud je je op ict-gebied tot je omgeving?
4. Hoe verbind je je eigen professionele ontwikkeling aan het thema technologie?

© iStock

 • Thema 1a: Onderwijsvisie, kennis en ict-vaardigheden

  Hoofdvraag 1a. Hoe verbind je de onderwijsvisie aan de ict-kennis en -vaardigheden van de leraar?

  Wanneer de visie op onderwijs en ict duidelijk is, kunnen de benodigde kennis en ict-vaardigheden van de leraren worden bepaald. Waar leggen wij onze prioriteit? En hoe borgen we dit?

 • Thema 2a: Sturingsfilosofie en professionalisering

 • Thema 2b: Gezamenlijk leren over technologie

  Hoofdvraag 2b. Hoe verbind je de ontwikkeling van medewerkers aan het gezamenlijk leren over technologie?

  Professionele ontwikkeling is effectief als er eenlijnigheid bestaat tussen de sleutelfiguren in de schoolorganisatie. Deze eenlijnigheid betreft de inhoud van de professionele ontwikkeling (wat), de vorm van de professionele ontwikkeling (hoe) en ook de monitoring. Uit onderzoek blijkt dat diverse vormen van professionele ontwikkeling, zoals de professionele leergemeenschap, effectief zijn.

 • Thema 3: Ict en de omgeving

  Hoofdvraag 3. Hoe verhoud je je op ict-gebied tot je omgeving?

  Als stafmedewerker heb je de verantwoordelijkheid om je te verhouden tot ontwikkelingen in de omgeving van je schoolbestuur. Dit kan door deelname aan thematische of vaktechnische netwerken. Dergelijke netwerken kunnen verschillende doelen hebben: elkaar informeren en inspireren, samenwerken bij ontwikkeling en de uitvoering professionaliseren.

 • Thema 4: Eigen professionele ontwikkeling

  Hoofdvraag 4. Hoe verbind je je eigen professionele ontwikkeling aan technologie?

  Ook binnen je eigen werkomgeving heb je ict-kennis en -vaardigheden nodig. Onderwijskwaliteit waarborgen en professioneel aan de slag gaan met de AVG brengt voor stafleden ander werk met zich mee. Ook de manier van werken kan veranderen (denk aan online samenwerken en online kennisdelen). Wat wil je nog leren en van wie kun je nog leren?

Tips voor het gesprek

Voorbeelden van netwerken voor stafleden rond digitalisering zijn:
5 rollen in de schoolorganisatie: schoolleider, stafmedewerker, bestuurder, i-coach en leraar. En enkele vragen die zij zichzelf en anderen kunnen stellen rond ict-bekwaamheid: Welke technologische vernieuwingen verdienen aandacht in jouw vak? Hoe geven wij digitaal onderwijs vorm conform ibp-vereisten? Waar zien we aan dat leerlingen daadwerkelijk profijt hebben van de inzet van digitale leermiddelen? Kan ik switchen naar afstandsleren als dat nodig is? Wat vind je zelf goed onderwijs en hoe heeft ict daar een plaats in? Hoe integreren we digitale geletterdheid in het onderwijs?

© Kennisnet

Handreiking professionalisering ict-bekwaamheid

Dit artikel is onderdeel van de ‘Handreiking professionalisering ict-bekwaamheid’. Met behulp van achtergrondartikelen, praktijkvoorbeelden, overzichten en tools kun je hiermee in jouw school het goede gesprek voeren over de ict-bekwaamheid van de leraar.

Vragensets andere sleutelfiguren

Bekijk hier vragensets voor andere sleutelfiguren in de schoolorganisatie:

Over de auteur Frans Schouwenburg

Frans Schouwenburg is strategisch adviseur onderwijsvernieuwing met ict bij Kennisnet en is expert op het gebied van innovatievraagstukken in het onderwijs.

Frans Schouwenburg

De onderwerpen waarover wij publiceren