Meteen naar de content
 • Uitleg
 • |
 • Professionalisering leraar
 • |
 • po
 • vo
 • mbo

I-coach, hoe ondersteun je professionalisering van ict-bekwaamheid?

De i-coach is een sleutelpersoon in alle processen die professionalisering rondom ict op school helpt realiseren. In de organisatie is de i-coach de altijd benaderbare contactpersoon voor de leraren en een belangrijke sparringpartner voor de schoolleider met steeds hetzelfde doel voor ogen: de ict-bekwame leraar.

Frans Schouwenburg

Door Frans Schouwenburg

4 maart 2022
18 minuten lezen

In dit artikel gaan we dieper in op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van de i-coach in relatie tot de ict-bekwaamheid van de leraar.

I-coach, e-coach, teacher leader

Iedere instelling noemt het anders, van i-coach tot ambassadeur en van e-coach tot teacher leader. In vrijwel alle gevallen is het een leraar met de aanvullende taak om specifieke ondersteuning te bieden bij de integratie van de technische kant van ict en de didactische en pedagogische aspecten van het lesgeven. Dat is niet iemand die ervoor zorgt dat de hardware en de software zonder problemen functioneren. Daarvoor hebben grotere onderwijsinstellingen over het algemeen een systeembeheerder en maken kleinere instellingen vaak gebruik van externe partijen die op afroep ondersteuning bieden. Behalve dat de i-coach kennis heeft van (innovatieve) ict-toepassingen heeft hij verschillende rollen. Naast trainer/coach is dat ook onderwijskundige, adviseur en veranderkundige. 

Gespreksonderwerpen en gespreksvragen 

In dit artikel vind je vragen en gespreksonderwerpen voor de i-coach – die is immers één van de sleutelfiguren rond ict-bekwaamheid in de schoolorganisatie. Met deze vragen, onderdeel van de ‘Handreiking professionalisering ict-bekwaamheid’, kun je als i-coach de dialoog starten over ict-vaardigheid. 

Kies je eigen weg 

Ons advies is om je eigen weg te kiezen, onderwerpen te selecteren die in jouw schoolorganisatie leven en die met alle betrokkenen te onderzoeken. De vragen van de leraar over ict-bekwaamheid vormen altijd het startpunt. Ben je geen i-coach maar heb je een andere rol, kijk dan naar de vragen die passen bij jouw eigen rol.  

De gespreksonderwerpen zijn geordend aan de hand van diverse thema’s:

 • Onderwijsleerproces en onderwijsvisie: over de inzet van ict in het primaire proces, zoals pedagogiek, didactiek, onderwijsinhoud, digitale geletterdheid.
 • Taken, cultuur en samenwerken: over het organiseren van het onderwijs, zoals taakverdeling bij professionalisering en sturingsfilosofie, teamontwikkeling en leren van elkaar, faciliteren van professionalisering.
 • Omgeving: over maatschappelijke ontwikkelingen en het participeren in externe netwerken.
 • Eigen professionalisering: over de inzet van ict voor de eigen professionalisering.

Daarnaast hebben we drie specifieke beleidsthema’s onderscheiden die voor de meeste scholen urgent zijn: gelijke kansen, veiligheid en AVG (informatiebeveiliging).

Hieronder volgen de hoofdvragen, onderwerpen, gespreksvragen en achtergronden bij mogelijke antwoorden.

Hoofdvragen voor de i-coach

1. Welke vragen over leren en lesgeven met ict hebben leraren?
2a. Wat is de opdracht op het vlak van leren en lesgeven met ict?
2b. Hoe ondersteun je je collega’s en hoe organiseer je centrale kennisdeling?
3. Hoe verhoud je je op het ict-gebied tot je omgeving?
4. Hoe verbind je je eigen professionele ontwikkeling aan technologie?

© iStock

 • Thema 1: Vragen over leren en lesgeven met ict

  Hoofdvraag 1. Welke vragen over leren en lesgeven met ict hebben leraren?

  Leren en lesgeven kunnen veranderen als daar ict aan wordt toegevoegd. Daarvoor is kennis nodig van de pedagogische en didactische mogelijkheden en beperkingen van ict-toepassingen in relatie tot effectief leren en lesgeven. Leraren hebben behoefte aan ondersteuning en aan hulp bij keuzes voor didactische aanpakken en bijpassende digitale middelen. De i-coach is bij uitstek de persoon om die vragen op te halen en te adresseren.

 • Thema 2a: Opdracht voor leren en lesgeven met ict

  Hoofdvraag 2a. Wat is de opdracht op het vlak van leren en lesgeven met ict?

  De i-coach is een sleutelpersoon in het realiseren van de visie en de onderwijskundige doelen met betrekking tot ict. Dat verdient niet alleen een helder profiel, een gedegen selectie en een duidelijke beschrijving van de rol, maar ook een structurele positie in de organisatie en voldoende facilitering in tijd en middelen.

 • Thema 2b: Ondersteuning en centrale kennisdeling

  Hoofdvraag 2b. Hoe ondersteunt je je collega’s en hoe organiseer je centrale kennisdeling?

  Een belangrijke rol van de i-coach is het trainen en coachen van collega’s, zodat zij ict op een goede manier in hun onderwijs kunnen inzetten. Dat vraagt om trainers- en coachingsvaardigheden, maar ook om kennis van kenmerken van succesvolle professionalisering. Voor een succesvolle inzet van de i-coach is ook een centrale kennisdeling en aanpak nodig. Als er een centrale kennisdeling en aanpak is, dan ervaren i-coaches voldoende sturing, ondersteuning en verbinding. Enige ruimte voor initiatief is goed, maar te veel ruimte kan ervoor zorgen dat de i-coach zich stuurloos voelt.

 • Thema 3: Ict en de omgeving

  Hoofdvraag 3. Hoe verhoud je je op ict-gebied tot je omgeving?

  Een school hoort midden in de maatschappij te staan. Een manier om dat te bereiken is door verbinding te houden met alle (externe) betrokkenen. Naast alle betrokkenen in en om een school bij het primaire proces, het leren en ontwikkelen van de leerlingen, zijn er externe betrokkenen als marktpartijen voor onderwijs en ict. Omdat het voor de i-coach belangrijk is om goed op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen is het ook belangrijk om een goede relatie met die marktpartijen te onderhouden, goed op de hoogte te blijven en kennis van zaken te hebben. Dan wordt het gemakkelijker om de consequenties van dure of onderwijskundig ingrijpende ict-keuzes in te schatten en bijvoorbeeld ook ethische dilemma’s daarin mee te nemen.

Tips voor het gesprek

Voor de i-coach interessante partijen rond onderwijs met technologie:
 • Thema 4: Eigen professionele ontwikkeling

  Hoofdvraag 4. Hoe verbind je je eigen professionele ontwikkeling aan technologie?

  Als i-coach ben je bij uitstek in een positie waarin je steeds op de hoogte bent van wat er gebeurt op het gebied van ict en onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen, gefilterd en van alle kanten kritisch bekeken, merk jij als eerste op, voordat je ze deelt met collega’s. Je eigen professionalisering richt zich dan ook op  bijblijven op gebied van ontwikkelingen en onderzoek, sparren met mensen binnen en buiten de organisatie, jezelf verdiepen in hoe je je positie het beste kunt inzetten om technologie een verbindende factor van betekenis te laten zijn voor de leraar en daardoor voor de leerling.

5 rollen in de schoolorganisatie: schoolleider, stafmedewerker, bestuurder, i-coach en leraar. En enkele vragen die zij zichzelf en anderen kunnen stellen rond ict-bekwaamheid: Welke technologische vernieuwingen verdienen aandacht in jouw vak? Hoe geven wij digitaal onderwijs vorm conform ibp-vereisten? Waar zien we aan dat leerlingen daadwerkelijk profijt hebben van de inzet van digitale leermiddelen? Kan ik switchen naar afstandsleren als dat nodig is? Wat vind je zelf goed onderwijs en hoe heeft ict daar een plaats in? Hoe integreren we digitale geletterdheid in het onderwijs?

© Kennisnet

Handreiking professionalisering ict-bekwaamheid

Dit artikel met vragensets voor i-coaches is onderdeel van de ‘Handreiking professionalisering ict-bekwaamheid‘. Met behulp van achtergrondartikelen, praktijkvoorbeelden, overzichten en tools kun je hiermee op jouw school het goede gesprek voeren over de ict-bekwaamheid van de leraar.

Vragensets andere sleutelfiguren

Bekijk hier vragensets voor andere sleutelfiguren in de schoolorganisatie:

Over de auteur Frans Schouwenburg

Frans Schouwenburg is strategisch adviseur onderwijsvernieuwing met ict bij Kennisnet en is expert op het gebied van innovatievraagstukken in het onderwijs.

Frans Schouwenburg

De onderwerpen waarover wij publiceren