FORA: Funderend Onderwijs Referentie Architectuur

Voor wie?

FORA wordt ingezet door:

Wat biedt FORA?

Door de gestandaardiseerde methodiek krijgt u eenvoudig inzicht in:

Door in de FORA gebruik te maken van de overzichten, views genoemd, ziet u in één oogopslag welke procesactiviteiten ondersteund worden door welke soorten van systemen. Hiermee kunt u nagaan óf en wélke systemen in uw school daarvoor gebruikt worden en er mogelijke dubbelingen zijn.

Het inzicht dat u met FORA krijgt doordat alle elementen voor u zijn uitgewerkt, zorgt ervoor dat u niets over het hoofd ziet. Het voordeel: er blijft meer tijd over voor andere belangrijke onderwijstaken.

De samenhang binnen het hoofdprocesmodel van FORA

Hoe maak ik gebruik van FORA?

Bent u benieuwd naar FORA en wilt u gebruikmaken van deze dienst?

Ga naar de FORA-wiki

Volg een cursus op de FORA Academy

Over FORA

FORA is ontwikkeld door Kennisnet in samenwerking met 15 scholen uit het primair en voortgezet onderwijs, de PO-Raad en VO-raad.

Meld u aan voor de werkgroep

Na de introductie van de eerste versie van FORA (FORA 1.0, december 2020) zorgt Kennisnet voor het beheer en de updates. Hierbij vindt afstemming en samenwerking met scholen uit de doelgroep plaats. Wilt u deelnemen aan de FORA-werkgroep?

Meld u aan voor de werkgroep

Downloads