In Nederland heeft iedereen het recht om mee te doen in de samenleving. De school moet bijvoorbeeld toegankelijk zijn voor mensen met een rolstoel. Datzelfde geldt voor websites en andere digitale voorzieningen. Daarom is digitale toegankelijkheid belangrijk, én verplicht voor de (semi-)overheid. Als websites goed in elkaar zitten, kunnen ze door iedereen worden gebruikt. Iedereen is gebaat bij een toegankelijke website.

Het is erg belangrijk dat websites digitoegankelijk zijn, ook voor scholen. © i-stock

Wat is digitoegankelijkheid?

Digitale toegankelijkheid gaat over online informatie en voorzieningen. Denk hierbij aan de inhoud van de website, zoals de tekst, afbeeldingen, video’s en documenten zoals pdf-bestanden. Daarnaast heeft digitoegankelijkheid te maken  met  vormgeving en techniek. De digitoegankelijkheidseisen zijn vastgelegd in technische en redactionele standaarden.

Praktisch voorbeeld van toepassing van deze standaarden, is het gebruik van screenreaders door bezoekers met een visuele beperking. Een screenreader leest de inhoud van de website voor op basis van technische en functionele standaarden. Bijvoorbeeld de volgorde van de code en meta-beschrijvingen van afbeeldingen en video’s.

Wat betekent digitoegankelijkheid voor de school?

De meeste op school gebruikte online producten en leermiddelen zijn aangeschaft bij uitgevers en softwareontwikkelaars. Deze leveranciers zijn zelf verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van hun producten. 

Bij de website van school is dat anders. Deze wordt in opdracht van de school gemaakt. Bijvoorbeeld door een communicatiebureau en een redactie. Mocht er iets wijzigen in de techniek of inhoud van de website, dan is het belangrijk om bij degene die de schoolwebsite onderhoudt aandacht te vragen voor digitoegankelijkheid. De school is  namelijk verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de website.

Stappenplan toegankelijke schoolwebsite

Het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een stappenplan ontwikkeld om te komen tot een toegankelijke website. 

De belangrijkste stappen voor de school zijn:

Meer informatie over digitoegankelijkheid

Deel deze pagina: Waarom is digitoegankelijkheid belangrijk en wat betekent het voor de school?

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail