Meteen naar de content

'Kijk vanuit waarden naar digitalisering in het mbo'

Worden publieke en onderwijswaarden zoals gelijkheid, menselijkheid en autonomie door digitalisering bevorderd of geschaad? Hoe zorgen mbo-instellingen dat die waarden vooral worden versterkt? Hoe vinden zij de balans? In deze podcastserie, gemaakt in samenwerking met saMBO-ict voor het programma Doorpakken op digitalisering, staat het middelbare beroepsonderwijs centraal.

Logo Kennisnet

Door de redactie

27 januari 2021
3 minuten lezen

Aflevering 1 – ROC Friese Poort: Omgaan met digitale afleiding

ROC Friese Poort maakt werk van brede vorming, van student en docent. “We leiden niet alleen op voor een beroep. Persoonsvorming dragen we net zo hoog in het vaandel”, zegt Remco Meijerink, bestuurder bij ROC Friese Poort. “In het mbo ligt de nadruk te veel op het beroepsmatige. We moeten meer oog hebben voor de student als mens, juist ook bij het digitaliseren van onderwijs.” 

Zo leert ROC Friese Poort studenten omgaan met digitale afleiding. Maar soms stelt ROC Friese Poort met technologie de studenten juist ongewild bloot aan afleiding. Zo hebben studenten hun smartphone nodig om in te loggen op het systeem. Meijerink: “Wat is dan belangrijker: de veiligheid van het schoolsysteem, of de rust van de student?” Wil je weten hoe ROC Friese Poort dit dilemma oplost? Luister naar het gesprek.

Beluister de podcast

Aflevering 2 – ROC van Twente: Digitaal burgerschap en dataprofiling, gaat dat samen?

ROC van Twente maakt werk van digitaal burgerschap. Studenten leren zich kritisch te verhouden tot digitalisering. Beroepsmatig, maar ook in hun persoonlijke leven. Maar welk digitaal voorbeeldgedrag vraagt dat van de mbo-instelling zelf? Komt wat een ROC predikt niet in het gedrang doordat het bijvoorbeeld zelf steeds meer doet aan dataprofiling, met het risico dat de student in zijn autonomie wordt beperkt.  

Remco Pijpers, expert op het gebied van digitale geletterdheid en ethiek bij Kennisnet,  gaat hierover in gesprek met bestuurder Trudy Vos en Laurence Guérin, practor burgerschap. Zij vertellen in deze aflevering hoe zij naar balans zoeken.

Beluister de podcast

Aflevering 3 – ROC Noorderpoort: Ethische grenzen bij dataondersteund onderwijs

Er wordt heel veel data verzameld in het onderwijs. Daar kunnen scholen en mbo-instellingen interessante inzichten uit halen. Bijvoorbeeld welke programma’s bijdragen aan een goed leerresultaat. Of welke leerlingen of studenten met bepaalde achtergrondkenmerken (denk aan eerdere schooluitval, sociale omstandigheden of bepaalde demografische gegevens) vaker vroegtijdig uitvallen.

Die kennis kun je gebruiken, in het belang van de instelling en in het belang van de student. Maar die belangen hoeven niet altijd overeen te komen. Erwin Bomas, adviseur op het gebied van innovatie en ethiek bij Kennisnet, gaat hierover in gesprek met Wim van de Pol, bestuurder bij ROC Noorderpoort, en zijn collega Albert Vlaardingerbroek, programmadirecteur bij ROC Noorderpoort. Beiden zijn betrokken bij het thema dataondersteund onderwijs in het programma Doorpakken op digitalisering.

Beluister de podcast

Onze tools

De WaardenWijzer, ontwikkeld door Kennisnet en SURF, biedt een gemeenschappelijke taal voor het voeren van een dialoog over digitalisering in het onderwijs. Door met elkaar te praten over de waarden die bij digitalisering voorop moeten staan, kan het onderwijs zelf betere keuzes maken bij nieuwe technologische ontwikkelingen.
WaardenWijzer
Het Ethiekkompas helpt om school en besturen een afgewogen antwoord te formuleren op vragen als: Is het goed om chatbots die werken op basis van kunstmatige intelligentie in te zetten in het onderwijs? En is het goed om voor een innovatielab afhankelijk te zijn van de spullen van één bedrijf?
Ethiekkompas

De onderwerpen waarover wij publiceren