Doorgaan naar hoofdinhoud

WaardenWijzer

De WaardenWijzer, ontwikkeld door Kennisnet en SURF, biedt een gemeenschappelijke taal om in gesprek te gaan over digitalisering in het onderwijs. Door met elkaar te praten over de waarden die bij digitalisering voorop moeten staan, kan het onderwijs zelf betere keuzes maken bij nieuwe technologische ontwikkelingen.

Vragen over digitalisering

Digitalisering in het onderwijs draagt bij aan waarden als doelmatigheid, toegankelijkheid en gebruiksgemak. Maar het roept bijvoorbeeld vragen op als:

  • Hoe afhankelijk zijn we van data?
  • Wie beheert deze data?
  • Welke ict-voorzieningen kunnen we beter samen ontwikkelen of organiseren in plaats van ze af te nemen van marktpartijen?

Ontwikkelingen als dataficatie en de toenemende afhankelijkheid van dominante marktpartijen maken het belangrijker om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Onderwijsinstellingen hebben de publieke taak om waarden als gelijke kansen, betekenisvol contact en privacy voorop te stellen. Hoe kunnen scholen en instellingen sturen op waarde(n)volle innovatie?

WaardenWijzer: in gesprek over onderwijswaarden en digitalisering.

WaardenWijzer: in gesprek over onderwijswaarden en digitalisering.

Rechtvaardigheid, autonomie en menselijkheid

Door waarden voorop te zetten bij het ontwerp, de inkoop en de inzet van nieuwe technologie, kan het onderwijs de regie houden bij digitalisering. De 3 hoofdwaarden voor het onderwijs die centraal staan in de WaardenWijzer zijn rechtvaardigheid, menselijkheid en autonomie. Onder die hoofdwaarden zijn andere waarden te vangen die belangrijk zijn voor de onderwijspraktijk in het licht van digitalisering.

Denken vanuit onderwijswaarden

Door bij digitalisering te denken vanuit onderwijswaarden krijg je versneld inzicht in de mogelijke dilemma’s en gevolgen voor verschillende betrokkenen. Bij besluitvorming is er vaak sprake van een weging van waarden, omdat niet alle waarden altijd te verenigen zijn. Hierover in gesprek gaan helpt bij het nemen van doordachte besluiten.

Download de WaardenWijzer

De WaardenWijzer geeft handvatten om de gedeelde waarden te benoemen, in dialoog te gaan over wat die waarden betekenen en te bepalen of ze onder druk komen te staan in de context van nieuwe digitale mogelijkheden. Door deze gesprekken te voeren, kan het onderwijs digitalisering sturen op een manier die past bij haar publieke verantwoordelijkheid.

pdf | 315.43 KB

De onderwerpen waarover wij publiceren