Meteen naar de content

Smartwatches voor leerlingen in het speciaal onderwijs: een goed plan?

Een smartwatch voor leerlingen met een gedragsstoornis of psychische problematiek die hun fysieke toestand monitort, zoals hartslag en bloeddruk. Zodat je een waarschuwing krijgt als de spanning oploopt. Is dit ethisch verantwoord? Kennisnet-adviseur Remco Pijpers sprak met ict-coördinatoren van Onderwijsgroep Buitengewoon, een overkoepelende organisatie voor zeven scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in Limburg.

Logo Kennisnet

Door de redactie

19 februari 2020
2 minuten lezen

Op de scholen van Onderwijsgroep Buitengewoon zitten leerlingen met meervoudige of lichamelijke beperkingen en leerlingen met opvoedings- en ontwikkelingsmoeilijkheden. Vooral de groep leerlingen met gedragsproblemen kampt nog wel eens met woedeaanvallen, ruzie of stress. Zou een smartwatch dit vroegtijdig kunnen signaleren? En misschien wel belangrijker: is dit wenselijk?

Artikel 11 uit de Grondwet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stellen dat ieder mens recht heeft op onaantastbaarheid van het lichaam. De vraag leidt op z’n minst tot een ethisch gesprek. De ict-coördinatoren van Onderwijsgroep Buitengewoon dit gesprek, onder leiding van Kennisnet. Een gesprek met een verrassende uitkomst.  

Beluister de podcast

Meer podcasts van Kennisnet luisteren? Abonneer je via Apple Podcasts, Spotify of je favoriete podcast-app op de Kennisnet-podcast.

Waarden wegen – Een ethisch perspectief op digitalisering in het onderwijs

In bovenstaande podcast wordt verwezen naar het rapport Waarden wegen'. Dit rapport geeft handvatten om de gedeelde waarden te benoemen, in dialoog te gaan over wat die waarden betekenen en te bepalen of ze onder druk komen te staan in de context van nieuwe digitale mogelijkheden. Door deze gesprekken te voeren, kan het onderwijs digitalisering sturen op een manier die past bij haar publieke verantwoordelijkheid.

pdf | 1.95 MB

Voorpagina van de publicatie Waarden wegen

Meer podcasts

‘Zijn we de algoritmes nog wel de baas?’

  • Podcast
  • Ethiek
  • po
  • vo

Worden publieke en onderwijswaarden als gelijkheid, menselijkheid en autonomie van leraar en leerling door digitalisering bevorderd? Of worden ze bedreigd?

De onderwerpen waarover wij publiceren