Wanneer deze voorwaarden met elkaar in balans zijn, kunnen scholen de gewenste opbrengsten op het gebied van ict bereiken. Deze randvoorwaarden, oftewel bouwstenen, van het Vier in balans-model zijn visie, deskundigheid, inhoud en toepassing en infrastructuur. Het model is onderdeel van de Vier in balans-monitor.

Visie op ict

Wanneer scholen aandacht hebben voor de bouwstenen – en de balans hiertussen bewaken – kan ict nog beter gaan werken voor het onderwijs. Scholen kunnen dit model dus gebruiken om een visie op de inzet van ict in het onderwijs te ontwikkelen. Ook helpt het Vier in balans-model de ict-bekwaamheid van medewerkers te bevorderen. Het model geeft ook zicht op de investeringen die nodig zijn op het gebied van leermateriaal, software en infrastructuur.

Wetenschappelijk onderzoek

Op basis van wetenschappelijk onderzoek weten we steeds beter op welke manier het gebruik van ict leidt tot de beoogde opbrengsten. Door ict in te zetten op een manier die aansluit bij de didactiek, ondersteunt het leerlingen in hun leren. Binnen het secundaire proces (het organiseren van het onderwijs) zorgt ict ervoor dat scholen de informatie hebben om processen efficiënter in te richten. Ook kan ict worden ingezet om de transparantie te verbeteren voor ouders in samenleving.

Het Vier in balans-model is afkomstig uit de Vier in balans-monitor
Het Vier in balans-model met de vier randvoorwaarden
De uitleg van de bouwstenen van het Vier in balans-model
De uitleg van de bouwstenen van het Vier in balans-model

Deel deze pagina: Het Vier in balans-model: optimaal rendement met ict

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail