De onderzoekspopulatie bestond uit leraren, bestuurders, schoolleiders in het primair, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Maar ook ouders van leerlingen en studenten zijn ondervraagd.

Variatie in manier van lesgeven maakt het verschil

Het gebruik van digitale leermiddelen in het onderwijs blijft groeien. Leraren die variëren in de manier waarop ze onderwijs geven, en daarbij gebruik maken van ict, boeken daarbij de beste resultaten. De manier waarop zij ict inzetten heeft vooral impact op de motivatie van leerlingen, de onderwijsprestaties, en maakt het mogelijk efficiënter les te geven.

Uit de monitor blijkt dat leraren die afwisselend lesgeven en veel gebruik maken van ict, de meeste opbrengsten zien. Alfons ten Brummelhuis, strategisch adviseur onderzoek bij Kennisnet: “We weten steeds meer over hoe ict kan bijdragen aan beter onderwijs. Juist deze leraren voelen zich in staat om de juiste keuzes te maken voor ict-toepassingen.”

leraar die lesgeeft met digibord
Leraren die variëren in de manier waarop ze onderwijs geven, en daarbij gebruik maken van ict, boeken daarbij de beste resultaten. © Rodney Kersten / Kennisnet

Leraren zetten ict-toepassingen regelmatig in

Leraren verschillen onderling sterk in het gebruik van ict in hun lessen. Deze verschillen zijn binnen scholen vaak groter dan tussen scholen. Van de 22 digitale toepassingen die het onderzoek noemt, gebruikt de kopgroep van leraren er dertien tot veertien. Deze groep bestaat uit een kwart van alle ondervraagde leraren.

De middengroep, waar de helft van alle leraren onder valt, past zes tot zeven mogelijkheden regelmatig toe. De staartgroep beperkt zich in de meeste lessen tot een of twee toepassingen.

Van alle beschikbare hulpmiddelen en toepassingen is de beamer of het digibord onder de leraren nog steeds het meest populair. Er wordt ook veelvuldig gebruikgemaakt van internet, laptops en mobiele telefoons bij de lesvoorbereiding.

Daarnaast wordt digitaal leermateriaal veel in de lessen gebruikt, zowel bij individuele begeleiding van de leerling als bij het geven van klassikaal onderwijs. Ook maken scholen regelmatig gebruik van digitale informatiesystemen waarbij leerlingen hun eigen vorderingen in de gaten kunnen houden.

‘Groot verschil tussen wens en gebruik van ict’

Bestuurders en schoolleiders voorzien in de komende jaren een sterk aanhoudende toename van ict-toepassingen. Dit zorgt voor een groot verschil tussen de wensen van deze leidinggevenden en het gebruik door leraren.

Bestuurders en schoolleiders hechten veel waarde aan gesprekken met leerlingen over veiligheid op het internet. Ook instructies, over hoe zij kunnen omgaan met sociale media, vinden zijn belangrijk. In de praktijk blijkt dat juist ouders hier een belangrijke rol vervullen.

Om de ambities van bestuurders en schoolleiders waar te maken, moeten scholen beschikken over voldoende computerapparatuur en een goede internetverbinding.

Het allerbelangrijkste is een leraar die gevarieerd lesgeeft. Want juist de leraren die verschillende manieren van lesgeven beheersen, zijn voor leerlingen de beste garantie op succes.

Vier in balans-monitor

Naar aanleiding van de Vier in balans-monitor is het rapport ‘Ict-gebruik in het onderwijs 2017‘ verschenen.


Vier in balans-monitor 2017

publicatie
PDF
1,4 MB

Het gebruik van digitale hulpmiddelen in het onderwijs blijft groeien. Leraren die variëren in de manier waarop ze onderwijs geven en gebruik maken van ict, boeken daarbij de beste resultaten.

downloaden

Deel ‘De leraar die varieert profiteert het meest van ict’

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • E-mail