Cator is directeur van Digital Promise, een Amerikaans kennisinstituut, vergelijkbaar met Kennisnet. Onder de Obama-regering was Cator werkzaam bij het Ministerie van Onderwijs. Daarvoor gaf zij leiding aan de onderwijsafdeling bij Apple. Haar drijfveer is om de huidige generatie kinderen en jongeren meer mogelijkheden te bieden via technologie.

"Onderwijsvernieuwing bevindt zich in een spannende en inspirerende tijd. Technologie biedt vele mogelijkheden die helaas niet voor iedereen beschikbaar zijn. Niet ieder kind plukt de vruchten van de mogelijkheden die technologie biedt. Zo ontstaat een digitale kloof en ongelijkheid", zegt Cator.

Karen Cator is keynote-spreker op OnderwijsInzicht © Karen Cator

Niet iedereen profiteert van technologie

"De laatste 15 jaar heb ik me voornamelijk gericht op hoe we onderzoeksresultaten in kunnen zetten in de klas zodat de leerling er voordeel van heeft. Het doel: het dichten van de digitale kloof, want die groeit."

In de Verenigde Staten helpt de lokale organisatie van het onderwijs niet om die kloof te dichten. De nationale overheid bemoeit zich ook nauwelijks met deze organisatie. Uit onderzoek blijkt steeds weer, dat de digitale kloof vooral met sociale achtergrond te maken heeft. Zowel in de Verenigde Staten als in Nederland.

Door een gemis aan digitale vaardigheden ontstaan verschillen in maatschappelijke mogelijkheden. Uit onderzoek blijkt dat lager opgeleiden en mensen met een migratieachtergrond minder profijt hebben van technologische vernieuwingen en zo achtergesteld kunnen raken.

"Het onderwijs speelt hier een heel belangrijke rol in", vindt Cator. "Na de kindertijd wordt een digitale achterstand vaak niet meer ingehaald. Juist daarom is technologie een geweldige tool die kan inspringen op individuele verschillen."

Mogelijke oplossingen

Volgens Cator zit de oplossing in authentiek leren, krachtige technologie als onderwijstool en het leren omgaan met technologie in het algemeen. "Denk aan authentieke leerervaringen in plaats van hypothetische scenario’s. Dus betrekt leerlingen bij echte problemen en laat ze oplossingen bedenken. Laat ze samenwerken, elkaar ontdekken en vraag-gestuurd werken."

"Om in te spelen op die individuele verschillen tussen leerlingen, wordt gepersonaliseerd leren via technologie ook steeds belangrijker. Denk ook aan verschillen tussen ontwikkelingsniveau, gender of etniciteit. En een van de belangrijkste factoren is een goede basis van digitale geletterdheid, waardoor kinderen technologie leren inzetten in alle facetten van hun leven."

Van wetenschap naar praktijk

Vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar de onderwijspraktijk, dat is volgens Cator belangrijk. "We weten dat er verschillen zijn in hoe leerlingen het beste leren. Op basis van onderzoek hebben we daarom een toolkit ontwikkeld die leraren helpt om die verschillen te ontdekken. Aan de hand van uitkomsten kunnen ze de juiste didactische keuzes maken."

Karen Cator probeert met Digital Promise bij te dragen aan het dichten van de digitale kloof: "Ik zie ons daarbij eerder als een actietank, dan een denktank." Zo verzorgt Digital Promise ontmoetingen tussen innoverende scholen via de ‘Leage of Innovative Schools‘.

Met het ‘Verizon Innovative Learning project‘ biedt Digital Promise ongeveer 100 scholen in het voortgezet onderwijs devices met internetabonnementen. Op die manier kunnen leerlingen ook buiten school hun huiswerk maken.

Deel deze pagina: ‘Dicht de digitale kloof voor meer gelijkheid in het onderwijs’

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail