1. Ict-bekwaamheid is schoolspecifiek

De keuzes rond ict-bekwaamheid verschillen per school. Dat komt bijvoorbeeld door verschil in visie en onderwijskeuzes, maar ook door verschil in concrete ontwikkelvragen in teams en de dynamiek van onderwijstechnologie.

1.1 Urgente vragen in teams

Individuele docenten of teams hebben door hun ervaringen op het vlak van ict-bekwaamheid eigen urgente vragen. Voorbeeld daarvan is uiteraard hoe je met afstandsonderwijs omgaat tijdens een coronalockdown. De thema’s e-didactiek, begeleiden van leerlingen en communicatie met ouders staan hierin centraal.

Meer over de ontwikkelingsvragen bij leraren in de coronaperiode

man voor ingang doolhof
© istock

1.2 Onderwijskeuzes op school

De inzet van ict kan helpen om (strategische) onderwijskeuzes van de school te realiseren. Tegelijkertijd staat of valt de inzet van technologie met of de mensen die ermee moeten werken dat ook kunnen en willen. Onderwijskundige keuzes die we het meest zien, zijn te groeperen in 4 domeinen:

  1. Authentiek leren: leerlingen leren beter in situaties die de werkelijkheid dicht benaderen, omdat de leerinhoud dan relevant is.
  2. Flexibel leren: het onderwijsaanbod past beter bij wat een specifieke leerling op een specifiek moment nodig heeft.
  3. Inzicht in leren: leraren, leerlingen en ouders volgen beter hoe en wat leerlingen leren, in plaats van alleen naar resultaten te kijken.
  4. Inzet op vaardigheden: leerlingen zijn beter voorbereid op het leren, leven en werken van de toekomst, rekening houdend met de balans tussen kennis, houding en vaardigheden.

Lees meer over over onderwijskundige keuzes in de vier domeinen in het artikel  ‘Onderwijsvernieuwing met technologie. Een internationale blik’.

1.3 Aanpassingen in technologie door leveranciers

Scholen hebben te maken met ontwikkelingen in de markt van onderwijstechnologie. Denk aan nieuwe interactieve of adaptieve leermiddelen en leerplatforms (uitleg adaptiviteit). Daaruit kunnen voor de leraar en school vragen voortkomen, vaak met een ethisch aspect:

Digitalisering biedt het onderwijs volop kansen. Maar het roept ook ethische vragen op. Meer hierover leest u in het artikel Meer over sturing geven aan digitalisering met ethiek.

2. Ict-bekwaamheid is van iedereen in de school

Uit recent onderzoek (Schobben, 2021) komt naar voren dat complexe veranderingen in schoolorganisaties daadwerkelijk effect hebben als iedereen in de organisatie zijn rol neemt. Voor ict-bekwaamheid geldt: leg de inhoud bij de leraren, de ondersteuning bij de staf en condities en voorwaarden bij het management. Dit is niet vanzelfsprekend en vraagt steeds aandacht in het proces. Daarvoor is een permanente stroom van informatie en betrokkenheid nodig tussen de sleutelfiguren in de schoolorganisatie (alignment, ofwel afstemming). Als dit niet goed is geregeld worden mensen uit hun rol gehaald. Dit kan leiden tot frustratie en een beperkt effect van de inspanningen rond ict-bekwaamheid.

Gerelateerde artikelen

Deel deze pagina: 3 factoren die ict-bekwaamheid complex maken

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail
  • Deel deze pagina