Steeds werken aan de eigen ontwikkeling en altijd beter proberen te worden; dat typeert de professional. Ook in het onderwijs wordt op veel manieren aandacht besteed aan professionalisering van leraren. Toch blijkt uit het rapport ‘De staat van de leraar 2016‘ dat scholen nauwelijks profiteren van bijscholing van de leraren.

Ook feedback van leerlingen kan leraren waardevolle aanwijzingen geven voor het verbeteren van hun onderwijs © Rodney Kersten

Leraren leren weinig van en met elkaar

De resultaten vallen tegen omdat er te weinig verband is tussen cursussen die leraren volgen en het beleid van de school. Er worden weinig afspraken gemaakt, er is geen samenhang met personeelsbeleid. En leraren volgen trainingen vaak op eigen houtje in hun eigen tijd.

Dat is misschien wel de belangrijkste reden voor tegenvallende resultaten: er wordt erg weinig geleerd van en met collega’s. Er is geen sprake van professionele leergemeenschappen.

De leraar is de sleutel tot succes

Uit wereldwijd onderzoek blijkt dat echter dat samen leren de sleutel is tot succes in het streven naar beter onderwijs. De beste resultaten worden behaald als leraren samenwerken, samen nieuwe doelen stellen en samen verbeterslagen maken.

Dit gegeven was 3 jaar geleden aanleiding voor het oprichten van Stichting LeerKRACHT. In Nederland is dit initiatief inmiddels uitgegroeid tot het meest omvangrijke, vergaande traject voor effectieve professionalisering. Er doen al ruim 300 scholen en opleidingen mee in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en de lerarenopleidingen.

De kracht van feedback

Er is geen enkel initiatief dat in korte tijd op zo’n grote schaal ervaring heeft opgedaan met teams die systematisch aan hun eigen verbeteringen werken. De werkwijze van leerKRACHT is steeds gebaseerd op 4 centrale activiteiten:

Deze instrumenten, waarin feedback geven en ontvangen centraal staan, zijn zorgvuldig gekozen, op grond van internationaal onderzoek, onder andere door onderwijswetenschapper John Hattie en de OECD.

Daarin wordt de kracht van feedback tussen leraren en tussen leerlingen en leraren onderstreept. Na 3 jaar bevestigt iedere aan LeerKRACHT deelnemende school dat feedback werkt.

Feedback geven is op scholen geen standaardpraktijk

LeerKRACHT besteedt in haar programma veel aandacht aan het trainen van feedbackgesprekken bij het bezoeken van elkaars les binnen de school. Want het opengooien van het gesprek over onderwijs tussen collega’s is op scholen geen standaardpraktijk.

Het is niet eenvoudig om goed te observeren zonder waardeoordelen te vellen, te luisteren zonder te onderbreken en samen te zoeken naar eventuele verbetermogelijkheden. Maar leraren accepteren feedback snel, blijkt uit ervaringen van LeerKRACHT, als deze op een gestructureerde en veilige manier wordt gebracht.

Als leraren gewend zijn aan feedback, leren zij veel van elkaar. Dat blijkt de kern van cultuurverandering op school.

En waar teams gewend zijn aan feedbackgesprekken leert men veel met elkaar. Dat blijkt de kern te zijn van cultuurverandering in de school. Zo is het niet meer zeldzaam dat een leraar met jarenlange ervaring dankzij observaties van een veel jongere collega nog steeds zoekt naar manieren om zijn les te verbeteren.

Feedback van leerlingen benutten logische volgende stap

Hoe kunt u nog meer feedback krijgen voor beter onderwijs? Door de klant te laten meedenken! Een logische volgende stap naar beter onderwijs is dan ook het betrekken van de leerling.

Een beproefde methode van leerKRACHT daarvoor is de ‘Leerlingarena’, waarbij een kring van enkele leerlingen (5 tot 7) en een gespreksleider (leraar) worden omringd door een groep leraren die luisteren naar wat de leerlingen te zeggen hebben over het onderwijs. De opbrengsten uit deze gesprekken zijn altijd nuttig en leiden niet zelden tot kleine en grotere veranderingen van de les, de manier waarop getoetst wordt, enzovoort.

App brengt de kracht van feedback binnen handbereik

Vanuit deze ervaring met leerlingfeedback ontstond de nieuwe applicatie ‘Onze Les‘. LeerKRACHT stelt deze webapp, ontwikkeld samen met de Nationale denktank, nu voor iedereen gratis beschikbaar.

De app is gemaakt voor onderlinge uitwisseling van informatie tussen de klas en de leraar. De kracht ervan is dat de leraar op positieve wijze, simpel en snel veel informatie van leerlingen krijgt over hoe zij zijn les beoordelen. Samen met leerlingen stelt de leraar de criteria op voor een goede les en leerlingen benoemen aspecten die zij als negatief ervaren.

De criteria worden in de app ingevoerd en de leraar kan de applicatie openzetten voor de leerlingen wanneer hij maar feedback nodig heeft. De eerste ervaringen met ‘Onze Les’ zijn positief, blijkt uit de positieve reacties op de website van LeerKRACHT.

Geef de professionalisering van leraren een impuls

Zo brengt de app de kracht van feedback voor beter onderwijs ook binnen handbereik van leraren wiens school niet meedoet aan LeerKRACHT. Een aanrader voor scholen in het po, vo en mbo. Want feedback is een nuttig instrument om de professionalisering van lerarenteams een impuls te geven.

Download de app ‘Onze les’ op de website van LeerKRACHT.

Handreiking Ict-bekwaamheid

Lees meer over professionalisering als onderdeel van ict-bekwaamheid in de handreiking ict-bekwaamheid.

 

 

Deel deze pagina: Geef professionalisering van leraren een impuls met de kracht van feedback

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail